Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Dvaja kenskí kňazi opäť v Podolínci

Joseph Ngure a Patrick Sankale, dvaja kňazi z Kene dnes odleteli domov po tom, čo strávili niekoľko dní v Podolínci. V nedeľu večer (5. júna) počas modlitby chvál sa prihovorili ľuďom zhromaždeným v kostole sv. Stanislava. Naposledy boli obaja v Podolínci v júni 2014. Aj vtedy sa veriacim prihovorili v nedeľu Zoslania Ducha Svätého. Rovnako ako pred dvoma rokmi, aj teraz sa stretli s ľuďmi, ktorí modlitbou a materiálne podporujú ich misijnú a pastoračnú činnosť v Keni. Otec Joseph Ngure pôsobí v meste Kilgoris, do ktorého patrí aj niekoľko menších misijných staníc. Je to jeho nové pôsobisko. Donedávna pôsobil v obci Loitokitok, ktorá je rozľahlým vidieckym regiónom s viacerými menšími misijnými stanicami, ktoré sú filiálkami farnosti. Loitokitok leží blízko hraníc s Tanzániou. Z Loitokitoku je vidieť horu Kilimandžáro. Práve na tomto mieste chlapi z Rieky Života vykonali v posledných rokoch 3 obnovy pre mužov.
Otec Patrick Sankale (prezývaný ako otec Sun) pôsobí len niekoľko mesiacov v meste Narok. Vo svojej predchádzjúcej farnosti Kilgoris, v ktorej donedávna pracoval je známy tým, že pomohol mnohým ľuďom nájsť prácu aspoň s čiastočným úväzkom. Túto farnosť teraz spravuje práve jeho priateľ o. Joseph Ngure.
Na dvoch misijných výjazdoch boli v misijnom tíme zastúpení aj redemptoristi z bratislavskej viceprovincie.

O misijnej práci redemptoristov v Afrike sa môžete dočítať na tomto odkaze:
SMN 2014 – Práca v Afrike
http://www.smn.sk/praca v Afrike

Krátke reportáže z misijných výjazdov Rieky Života do Kene :
SMN 2009 – Dlhá cesta http://www.smn.sk/dlha cesta

SMN 2010 – Stratený poklad http://www.smn.sk/Strateny poklad

SMN 2012 – Opäť v Keni http://www.smn.sk/Opat v Keni

SMN 2014 – Po stopách bratov http://www.smn.sk/Po stopach bratov

kena

kena

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved