Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prebieha duchovno-relaxačný pobyt v Kúpeľoch Nimnica s p. Michalom Zamkovským

V utorok sa začal 6–dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom, ktorý organizuje televízia LUX v spolupráci s kúpeľmi Nimnica. Súčasťou pobytu s ubytovaním v  kúpeľných domoch, vstupnou lekárskou prehliadkou, liečebnými procedúrami  a stálym lekárskym dohľadom sú aj sväté omše, prednášky s duchovnou tématikou, možnosť svätej spovede, modlitba posvätného ruženca či príjemné prechádzky v krásnom areáli kúpeľov.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved