DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaPrebieha duchovno-relaxačný pobyt v Kúpeľoch Nimnica s p. Michalom Zamkovským

Prebieha duchovno-relaxačný pobyt v Kúpeľoch Nimnica s p. Michalom Zamkovským

V utorok sa začal 6–dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom, ktorý organizuje televízia LUX v spolupráci s kúpeľmi Nimnica. Súčasťou pobytu s ubytovaním v  kúpeľných domoch, vstupnou lekárskou prehliadkou, liečebnými procedúrami  a stálym lekárskym dohľadom sú aj sväté omše, prednášky s duchovnou tématikou, možnosť svätej spovede, modlitba posvätného ruženca či príjemné prechádzky v krásnom areáli kúpeľov.

gabriela.kalafusova@hotmail.com