Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova vo farnosti Brusno

Duchovná obnova vo farnosti Brusno začala v stredu 29. 11. 2023 večernou svätou omšou, ktorú slúžil P. Ivan Flimel spolu s farárom farnosti Marekom Veverkom. Druhý deň bol sviatkom svätého Ondreja, ktorý je hlavným patrónom tejto farnosti. Veriaci mali možnosť adorácie od 14:00 až do večernej svätej omše. V piatok pátriIvan Flimel CSsR a Jozef Novák ml. CSsR slúžili sväté omše: dopoludnia bola svätá omša spojená so sviatosťou pomazania chorých a večer s obnovou manželských sľubov.

V sobotu bol farský deň. P. Jozef Novák ml. CSsR, ktorý slúžil slávnostnú svätú omšu o 10:00, sa zameral na postavu svätého Ondreja. Po nej bolo agapé na farskom dvore. Popoludní sa uskutočnila výroba adventných vencov na fare spojená s predvianočným punčom. Duchovná obnova sa zakončila v nedeľu svätými omšami. 

P. Jozef Novák ml. CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved