Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova s Kateřinou Lachmanovou

Počas posledného májového víkendu sa na Donovaloch uskutočnila duchovná obnova pre spoločenstvo Shekinah, ktorú viedla exercitátorka Kateřina Lachmanová z Česka. Už po prvých slovách k téme kríž, ktorou K. Lachmanová duchovnú obnovu začala, bolo účastníkom zrejmé, že ich čaká naozaj obohacujúci čas.

Nesmierne cenné poznatky z psychológie a teologickej antropológie využila Kateřina Lachmanová v prednáške o duchovnej kríze, ktorou obnova pokračovala. V nej sa opierala najmä o knihu Exodus, v ktorej vidí základnú paradigmu krízy: „Kríza ohlasuje, že na obzore sú radikálne zmeny.“ Máme však byť opatrní, lebo tieto zmeny môžu byť aj negatívne.

V poslednom príhovore sa K. Lachmanová zamerala na druhé obrátenie. Ani posledná prednáška však nenaznačovala koniec duchovnej obnovy. Ak totiž účastníci siahnu po všetkých knižných tituloch, ktorými Kateřina popretkávala svoje prednášky, môžu čerpať ovocie duchovnej obnovy ešte najbližší rok.

 

Autor: Spoločenstvo Shekinah – spoločenstvo laikov pri redemptoristoch

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved