Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaDuchovná obnova pre mladých mužov “Poďte a uvidíte” v Podolínci

Duchovná obnova pre mladých mužov “Poďte a uvidíte” v Podolínci

V dňoch 21.-23.9.2018 sa v kláštore v Podolínci uskutočnila duchovná  obnova pre mladých mužov, ktorí hľadajú svoje povolanie na tému ODVAHA.
Túto obnovu viedol P. František Skonc CSsR, zodpovedný za pastoráciu povolaní provincie Bratislava-Praha. Pri obnove mu vypomáhal aj br. Stanislav Marcin CSsR. Na pozvanie rozmýšľať a modliť sa o rozoznávanie  svojho povolania na tejto obnove prijali štyria muži.
Program obnovy pozostával z prednášok, vzájomného zdieľania a času na modlitbu, či spoločnú (svätá omša, liturgia hodín, adorácia), alebo individuálnu. Čas sa našiel aj na oddych ako film či dokument, výlet alebo aj na dobrú pizzu 🙂
Veríme, že tento čas bol požehnaním pre všetkých zúčastnených a prosíme aj naďalej o vaše modlitby za nové duchovné a rehoľné povolania do našej Kongregácie.

P. Róbert Režný CSsR

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier