Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Druhé stretnutie redemptoristických vydavateľstiev a autorov v Brazílii

Druhé sympózium redemptoristických vydavateľstiev sa konalo v Trinidade, v Goias v Brazílii v dňoch 17. až 20. júla 2017. Stretnutie sa snažilo spojiť spisovateľov, redaktorov redemptoristov a ďalších, ktorí pracujú vo vydavateľstvách. Prvé sympózium sa uskutočnilo v Aparecide v roku 2016 (viď cssr.news 24/06/2016) na podnet riadiacej rady „Editora Santuário“, ktorú usporiadala Únia redemptoristov v Brazílii (URB).

Sympózium bolo bohaté na účasť redemptoristov rôznych (vice)provincií Brazílie, teda autorov, spisovateľov alebo bratov, pracujúcich v oblasti nakladateľstva a vydávania kníh. Taktiež bola hojná účasť laikov. Stretnutie bolo založené na súčasnom komunikačnom scenári v Brazílii a súčasných výzvach a perspektívach vydavateľského trhu. Druhá časť stretnutia sa venovala diskusii o iniciatívach, ktoré pomáhajú pri formácii nových autorov redemptoristov.

Medzi rôznych spolupracovníkov na stretnutí patrili: profesor Moisés Sbardeloto z Unisinos v Sao Leopoldo, profesor Claudemir Modolo Alves a redakčný konzultant Paulus Editore. Pokiaľ ide o formovanie nových redemptoristických autorov, boli tam Fables Fábio Evaristo a Ferdinando Mancilio z edičného tímu the Shrine.

Počas stretnutia mohli účastníci navštíviť vydavateľstvo redemptoristických misionárov v Goias Scala v Goianii. Sympózium skončilo vo štvrtok 20. júla svätou omšou v Bazilike a Svätyni  Matky ustavičnej pomoci v Goianii.

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved