Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Dočasné sľuby – kázeň provinciála Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa

Kázeň provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, počas ktorej zložili v bazilike na Svatej Hore pri Příbrami novici br. Pavel Hudousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič do jeho rúk dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved