Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Dnes si pripomíname 270. výročie schválenia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Apoštolskou stolicou

Redemptoristi na celom svete dnes oslavujú 270. výročie schválenia svojej kongregácie Apoštolskou stolicou. V marci 1748, keď boli vhodné podmienky na to, aby sa obrátil na Apoštolskú stolicu kvôli uznaniu inštitútu, náš zakladateľ sv. Alfonz de Liguori (1696 – 1787) napísal list pápežovi so žiadosťou, aby mohol predložiť návrh reguly novej kongregácie. Po kladnej odpovedi spolu s pátrami Sportellim, Mazzinim a Villanim pripravil „Prehľad regúl“ a v prvom článku myšlienku Kongregácie opísal takto: „Jediným cieľom bude nasledovať príklad nášho Spasiteľa Ježiša Krista v ohlasovaní Božieho slova chudobným, ako sám o sebe povedal: poslal ma hlásať evanjelium chudobným.“ Na začiatku novembra 1748 priniesli páter Andrea Villani a brat Francesco Tartaglione do Ríma dokumenty potrebné pre začatie rokovaní o schválení reguly. Po mnohých úpravách vrátane zmeny prvého názvu kongregácie z „Najsvätejšieho Spasiteľa“ na „Najsvätejšieho Vykupiteľa“ Vatikánska Kongregácia koncilu vydala kladné stanovisko a poslala výsledok pápežovi. Pápež Benedikt XIV. apoštolským listom „Ad pastoralis dignitatis fastigium“ schválil 25. februára 1749 Kongregáciu Redemptoristov i jej regulu. Pápežské schválenie prispelo k zvýšeniu počtu povolaní do nového inštitútu.

Svätý Alfonz de Liguori založil Kongregáciu v Scale pri Neapole 9. novembra 1732 a chcel, aby cieľom nového spoločenstva bolo prinášať radostnú zvesť hojného vykúpenia najopustenejším. Na jeho realizáciu vypracoval zakladateľ redemptoristov špeciálny plán ľudových misií. Po vyše 15 rokoch od svojho založenia a pôsobenia na ľudových misiách na rôznych miestach Neapolského kráľovstva mali redemptoristi už štyri komunity (Ciorani, Pagani, Deliceto, Materdomini). Redemptoristi dnes plnia svoje poslanie v Cirkvi hlásaním ľudových misií a farských duchovných obnov, a tiež prostredníctvom zahraničných misií. Vedú tiež farskú pastoráciu, pastoráciu na pútnických miestach a špeciálne duchovné cvičenia pre duchovných, rehoľné osoby a laikov. Zvláštnou úlohou redemptoristov je šírenie kultu Matky ustavičnej pomoci.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má v súčasnosti viac ako 5 500 členov pôsobiacich v 82 krajinách sveta na všetkých kontinentoch. Generálny dom sa nachádza v Ríme.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved