Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi diskutovali o živote, kultúrnych a náboženských otázkach v rozhovore s mladými v “Dialógu 2018: „Vytrvajte“

(Canandaigua, NY) Šesťdesiatdva účastníkov konferencie sa stretlo v Exercičnom dome Notre Dame v Canandaigua v New Yorku, ako zástupcovia spoločnosti a reprezentanti z provincií Denver, Baltimore, Yorkton a Edmonton-Toronto, ako aj viceprovincie Ex-Patriam a niekoľkých ďalších redemptoristických zoskupení. Účastníci, ktorí prišli z pätnástich štátov a troch kanadských provincií hovoria anglicky, španielsky, vietnamsky, francúzsky, sango, antillianskou kreolčinou, libanonsky a dokonca aj latinsky. Stretnutie sa konalo od 30. júla do 3. augusta.

“Veríme, že my, redemptoristi, sa naučíme a lepšie pochopíme, ako informácie zo stretnutia s mládežou využiť na inšpiráciu vo svojom poslaní“, vysvetľuje brat Aaron Meszaros, predseda Výboru pre Dialóg 2018. “Čas, ktorý strávime diskutovaním, počúvaním a premýšľaním, nám pomôže lepšie porozumieť mladým v dnešnej Cirkvi, a usmerní naše úsilie pri ohlasovaní Dobrej Zvesti pre mládež a spolu s mládežou.“

V diskusii vystúpili traja hosťujúci rečníci: Joan Weber z Centra pre Ministerstvo rozvoja  viedol rozhovor s mladými, predkladal potreby, záležitosti a perspektívy viery cez živé svedectvo.

Kňaz Santo Arrigo zo Severnej Ameriky, reprezentant generálnej komisie pre RYVM  hovoril o aktuálnom stave a víziach redemptoristov, týkajúcich sa misií pre dnešnú mládež; a p. Jeffrey Rolle, generálny konzultant,  bude podporovať a rozvíjať integráciu a ďalšie rozhovory v budúcnosti.

Zúčastnení privítali aj generálneho predstaveného Michaela Brehla a p. Jacka Kingsburyho, koordinátora konferencií v Severnej Amerike a vypočuť si ich príhovory.

Na sviatok svätého Alfonza sa  konal slávnostný ceremoniál skladania večných sľubov. Študenti Severoamerickej konferencie  skladali večné sľuby 1. augusta ako svedectvo a záväzok našej misii pred prítomnou mládežou.

“Výbor pre dialóg – redemptoristi a laici zastupujúci rôzne provincie, p. Jack, p. Jeffrey a p.  John Fahey Guerra vyslovia reflexiu o spoločne strávenom týždni a zhrnú hlavné myšlienky dialógu, ktoré budú pre nás výzvou „Vytrvať ďalej“, vysvetľuje p. Aaron.

 

Preklad: Anna Domsová

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved