Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Deň otvorených dverí kláštora Redemptoristov v Kostolnej – Záriečí

Komunita redemptoristov a spoločenstvo Koral v Kostolnej – Záriečí pri Trenčíne, pozývajú Vás, Vaše rodiny i známych na odpustovú slávnosť k Matke ustavičnej pomoci a Deň otvorených dverí, ktoré budú v nedeľu 28. júna 2020. Hlavným celebrantom bude vikár provinciála redemptoristov, páter František Boldy, pôsobiaci vo Frýdku.

Program odpustu začína o 9.00 hod. rozjímavou modlitbou sv. ruženca, následne bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci, o 10.00 hod. slávnostná svätá omša, a po nej bude husľový koncert, hudobné pásmo v podaní Zboru sv. Kataríny, a ešte nám zahrajú Huncúti. Pre deti budú pripravené hry a nafukovací hrad. Bude sa podávať kotlíkový guľáš i nápoje.

Počas slávnostnej svätej omše môžu veriaci za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

Celý program bude prebiehať pri dodržaní hygienických pokynov vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Vstup do Kaplnky a záhrady je možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šatka…), ktoré si osoby snímu iba pri konzumácii jedla a nápojov. Pri vstupe je potrebné dezinfikovať si ruky. Osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia (napr. horúčky, zápalový kašeľ a pod.) nemôžu vstúpiť  do priestorov kláštora, kaplnky a záhrady. Pre tých, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti sa odporúča dodržiavať odstup 2 m.  Ďakujeme za pochopenie.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved