Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Conchita dokázala premeniť svoje utrpenie na obetu lásky a stala sa svedkom nádeje

V nedeľu 7. mája redemptoristická rodina slávila v chráme Matky ustavičnej pomoci v Granade Eucharistiu na poďakovanie za novú blahoslavenú z Granady Conchitu Barrecheguren. Slávnosti predsedal a homíliu predniesol generálny vikár P. Zdzislaw Francis Stanula CSsR.

Prinášame niekoľko úvah z homílie, ktorú otec Stanula venoval blahoslavenej Conchite:

„Conchitin život bol veľmi krátky, ale tento čas jej stačil na to, aby sa formovala a stala veriacou a oddanou kresťankou.“

„Myslela si, že je povolaná k rehoľnému životu a chcela sa stať karmelitánkou ako jej obľúbená svätá Terézia z Lisieux, ale choroba jej zabránila v tejto životnej voľbe. Boh Conchite navrhol inú cestu svätosti. Neskôr povedala, že jej povolanie spočívalo v tom, že „bola chorá“. Neodmietla tento kríž, nebúrila sa, neznenávidela ho, prijala ho tak ako Ježiš – nech sa stane tvoja vôľa, nie moja.“

„Conchita vedela premeniť svoje utrpenie na obetu lásky a stala sa svedkom odvážnej nádeje, ktorú môže ponúknuť len Boh.“

„Mohla by byť patrónkou ťažko a nevyliečiteľne chorých. Conchita nás učí prijať bremeno kríža ťažkej choroby a niesť tento kríž až do konca s vierou a dôverou.“

Eucharistia vďakyvzdania Bohu sa konala v nedeľu 7. júla na poludnie vo Svätyni Matky ustavičnej pomoci. V tejto svätyni bola na privítanie blahoslavenej zriadená kaplnka, kde sa veriaci a ctitelia môžu modliť a naďalej ju prosiť o príhovor.

Budúcu sobotu 13. mája, na výročie dňa, keď bola táto mladá žena v roku 1927 povolaná do Otcovho domu a narodila sa pre nebo, sa bude prvýkrát sláviť liturgická spomienka Conchity Barrecheguren.

Video zo slávnosti je dostupné tu.

Text: cssr.news

Foto: P. Janusz Sok CSsR

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved