Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Čo nám priniesol rok 2022?

Rok 2022 sa blíži k záveru a globálny informačný servis redemptoristov Scala News nás v rámci koncoročného hodnotenia pozýva k tomu, aby sme sa obzreli za niektorými výnimočnými okamihmi, o ktorých priniesol v priebehu roka informácie a fotografie. O niektorých z nich sme vás informovali aj my na našej slovenskej stránke alebo na sociálnych sieťach.

Misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa“: v Ríme sa konala 26. generálna kapitula redemptoristov (september-október).

Páter Rogerio Gomes bol zvolený za nového generálneho predstaveného Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (27. septembra).

Pápež František sa stretol s účastníkmi 26. generálnej kapituly (1. októbra).

V Madride boli blahorečení dvanásti španielski mučeníci redemptoristi (22. októbra).

Pápež František rozhodol, že Conchita Barrecheguren, dcéra španielskeho redemptoristu, bude v nasledujúcom roku vyhlásená za blahoslavenú (máj).

Konalo sa prvé zhromaždenie „Federácie blahoslavenej Márie Celesty“, ktorá združuje kláštory redemptoristiek v Európe, Afrike a Južnej Amerike (október).

Ukrajinskí redemptoristi poskytujú prístrešie vojnovým utečencom (od februára).

Dvaja ukrajinskí redemptoristi sú uväznení a mučení ruskými okupačnými silami (od novembra).

Redemptoristi sa vrátili do diecézy San Juan de la Maguana v Dominikánskej republike (február).

Oslávili sme 50. výročie pôsobenia poľských redemptoristov v Brazílii (február).

Na Haiti otvorili vo farnosti sv. Gerarda nový kostol (január).

Pripomenuli sme si 95 rokov prítomnosti redemptoristov v Strednej Amerike (máj).

Konali sa oslavy 100 rokov od začatia novény k Matke ustavičnej pomoci v St. Louis (jún).

Viceprovincia Japonsko sa stala súčasťou provincie Indonézia (august).

Redemptoristi z provincie Západná Afrika oslávili 75 prítomnosti Kongregácie v tomto regióne (január).

V Litve viedli slovenskí redemptoristi prvé ľudové misie od svojho príchodu do krajiny (máj).

Pápež František vymenoval nášho spolubrata Mons. Bryana Baydu za eparchu v Toronte a východnej Kanade (apríl).

P. Tirimanna CSsR z Alfonziánskej akadémie v Ríme sa bude podieľať na príprave pracovného dokumentu synody (august).

Zdroj: cssr.news

Preložil a upravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved