Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Cirkev vzdala 1. augusta poctu svätému Alfonzovi

(Taliansko) Oddanosť a láska k zakladateľovi redemptoristov, svätému Alfonzovi, bola v nedeľu 1. augusta mimoriadna. Pagani, mesto, kde je svätý pochovaný, zažilo pamätný deň, ktorý vyvrcholil večer slávením Eucharistie, ktorej predsedal jeho eminencia kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár.

Námestie pred bazilikou sa postupne do posledného miesta zaplnilo, až nakoniec na hranici kapacity uvítalo skutočne početný dav. Prítomných bolo aj mnoho civilných autorít, počnúc predsedom regiónu Kampánia Vincenzom De Luca a takmer všetkými starostami blízkych obcí (asi dvadsať). Prítomných bolo päť biskupov, ale mnohí sa nemohli zúčastniť kvôli slávnostiam organizovaným pri tejto príležitosti v ich diecézach.

Slávnostná, ale zároveň pokojná a usporiadaná oslava patrične poďakovala Pánovi za to, že v Cirkvi vzbudil svätého učiteľa. Kardinál Parolin vo svojej homílii zdôraznil tento bod, 150 rokov po tom, čo Pius IX. prisvojil titul učiteľa Cirkvi nášmu svätcovi: za jeho schopnosť učiť a zmysluplným spôsobom odovzdávať určité hodnoty, ktoré odolávajú skúške časom. V prípade de Liguoriho je ústrednou láska k Ježišovi Kristovi, prvenstvo modlitby a túžba po svätosti. Na konci slávnosti kardinál priznal, že aby mohol prijať pozvanie a prísť do Pagani, musel sa vrátiť k niektorým dielam sv. Alfonza, ktoré prečítal v mladosti a ktoré mu veľmi pomohli, pretože svätý učiteľ Cirkvi je stále schopný dotknúť sa srdca a pomocou správnych slov prejsť k tomu, čo je v duchovnom živote skutočne dôležité, konkrétne ku vzťahu s Vykupiteľom.

1. august bol horúcim dňom, aj keď slávenie navečer trochu zmiernilo teplotu. Kardinál štátny sekretár však mal možnosť zažiť ďalšie teplo, ľudské teplo mnohých ľudí, počínajúc mladými ľuďmi, ktorí sa k nemu chceli priblížiť, hovoriť s ním, poďakovať mu a vyjadriť pocit srdečnosti, ktorý je pre mnoho ľudí južného Talianska prirodzeným prejavom náklonnosti.

1. august sa začal ďalšou návštevou, tentoraz návštevou arcibiskupa v dome, v ktorom sa v Marianelle narodil svätý Alfonz. Nový pastier Neapolskej arcidiecézy, arcibiskup Domenico Battaglia, ktorý bol vždy priateľom našej Kongregácie (hovorí, že za svoje povolanie vďačí redemptoristom), chcel prísť do tohto kraja a navštíviť miestnosti, kde veľký učiteľ Cirkvi, syn Jozefa de Liguori a Anny Cavalierovej, prišiel na svetlo tohto sveta.

Je pravdou, že Cirkev neprestáva byť vďačná svätému Alfonzovi a ešte aj dnes, ako nám správne pripomína evanjeliová pasáž zo slávnosti 1. augusta, vďaka svojim svätým pokračuje vo svojom poslaní učiť, kázať a uzdravovať (Mt 9, 35).

Autor: P. Serafino Fiore CSsR

Zdroj: http://cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved