Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Cesta milosrdenstva vo Westministerskej katedrále

Kňaz Alexander Master vysvetľuje zastavenia umiestnené v katedrále, ktoré nám majú pomôcť potom, čo prejdeme svätou bránou a nastúpime na cestu milosrdenstva.

Cesta milosrdenstva je umiestnená na pravej strane katedrály, ako príležitosť pre nás zamyslieť sa nad aspektmi Božieho milosrdenstva.

Svätá brána je sama o sebe prvým zastavením: nie novo-nainštalované sklenené dvere v centrálnom stĺporadí, ale menšie dvere po pravej strane smerom k námestiu. Nádherný nápis už zožal mnoho pozitívnych reakcií. Päť diamantov, namaľovaných okolo dverí, reprezentuje päť Kristových rán.

Druhé a tretie zastavenie, trón milosti a Božskej milosti v tomto poradí, sa nachádzajú v dvoch stĺporadiach, hneď za dverami.

Štvrtým zastavením je krstiteľnica: umelecká práca je tu naozaj nápaditá a zobrazuje Kristov krst.

Piate zastavenie sa nachádza v kaplnke sv. Gregora a sv. Augustína a je venované milosrdenstvu Boha Otca: maľba zobrazuje podobenstvo o márnotratnom synovi a je umiestnená nad oltárom.

V kaplnke sv. Patrika nájdeme šieste zastavenie: Boh Syn – vtelenie milosti.

Siedme zastavenie v kaplnke sv. Andreja  sa zameriava na Ducha Svätého a na duchovnú a telesnú prácu milosti, ktoré sú zachytené na bočnej stene.

Poskytujúc svedectvo o vlastnom dramatickom obrátení, ktoré je predmetom umeleckých zobrazení na ôsmom zastavení, bola vyčlenená kaplnka sv. Pavla ako miesto, kde sme pozvaní uvažovať nad volaním k obráteniu. Môže byť tiež vhodným miestom na prípravu k sviatosti zmierenia: k dispozícii sú aj brožúrky, ktoré radia tým, ktorí si nie sú istí  čo a ako povedať a urobiť.

Deviate zastavenie je v mariánskej kaplnke: je to vhodné miesto pre modlitbu napríklad Salve Regina, aby sme si uctili Pannu Máriu, matku milosrdenstva.

Desiate a posledné zastavenie je v protiľahlom stĺporadí, ktoré  vedie k svätej bráne: jednoduchý plagát nás privádza k tomu, aby sme uviedli do praxe veci, nad ktorými sme doteraz uvažovali, a boli milosrdní ako je milosrdný náš nebeský Otec.

Prechodom cez svätú bránu a splnením obvyklých podmienok, je možné získať jubilejné odpustky. Ďalšie informácie o tomto a o ceste milosrdenstva sú dostupné v jednoduchom sprievodcovi k ceste milosrdenstva, ktorý je dostupný v katedrále. Vezmite si kópiu, aby vám pomohla pri prechode cestou milosrdenstva a majte pritom na mysli nádej vyjadrenú pápežom Františkom, že môžeme „zažiť radosť z dotyku tej milosti, ktorá všetko premieňa“.

Westministerská katedrála je katedrálou londýnskeho kardinála Vincenta Nicholsa, ktorému bol ako titulárny chrám pridelený  redemptoristický kostol sv. Alfonza v Ríme, kde je originál ikony Matky Ustavičnej pomoci.

www.redemptoristi.sk/titularny-kostol-londynskeho-kardinala-nicholsa

Foto: wikipedia.org

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved