Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Čemerné – misie

(Košická arcidiecéza) 2016 – Misie

Čemerné

Farár: Mgr. Marek Kunder, kaplán Anton Tatarka

11. 6. – 19. 6. 2016

Misie vykonali P. Michal Zamkovský, P. Martin Zanovit a P. Róbert Režný

Čemerné je súčasť mesta Vranov, kde sme mali už dvoje misií na sídlisku Sever a tak prichádzalo veľa ľudí na misie z Vranova, ale aj zo širokého okolia. Je tu postavený nový, veľký kostol Fatimskej Panny Márie a pastoračné centrum. Na naše prekvapenie bol kostol ráno i večer plný (500 miest na sedenie). Bolo dosť práce so spovedaním. Trochu menej bolo detí na popoludňajších omšiach, ale boli tam mamky s malými deťmi, lebo tento čas im vyhovuje. Farnosť nemá filiálku a tak sa všetko sústredilo do nového kostola. Na obnovu manželských sľubov bolo cca 80 párov a mnohí chorí a starší prijali sviatosť pomazania. Po domoch sme zaopatrili len pár ľudí (kaplán Anton chodí ku chorým pravidelne). Keďže na fare býva kaplán a bohoslovec na praxi, tak my sme boli ubytovaní v neďalekom penzióne Família. Na fare sme sa stravovali a prežívali veľmi dobré spoločenstvo s kňazmi (aj šikovný bohoslovec Peter). Spolu sme sledovali ME vo futbale a jeden večer sme stihli aj zahrať spoločne s miništrantmi.

Kňaz Marek, tu vykonal obrovský kus práce a veľmi mu záleží na spáse duší. Radosťou bolo s ním spolupracovať.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved