Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V septembri 2015 boli v Humennom celomestské misie

Ja som prišiel, aby mali život (Jn10,10)

V dňoch 19. – 27. septembra 2015 prebehli v meste Humenné pod patronátom Redemptoristov ľudové misie. Program sa konal v troch farnostiach mesta.

„Misia je všeobecné poslanie Cirkvi, ktorým Cirkev poveril Ježiš Kristus. Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať dobrú zvesť o Božej láske a záchrane v Kristovi. V Cirkvi sú však rôzne špecifické programy ohlasovania evanjelia. Takýmito sú aj ľudové misie pripravované v troch mestských farnostiach mesta Humenné. Na základe pozvania prichádza do farnosti skupina rehoľníkov a tí aj za pomoci laických misionárov cez rôzne programy vytvárajú priestor na stretnutie sa zainteresovaných so živým Bohom,“ ozrejmil posolstvo misií vedúci misijného tímu Redemptoristov P. Thlic Michal Zamkovský, CSSR.

Od pondelka do piatku laickí misionári zo spoločenstva Rieka Života, spoločenstva zo Sabinova a bohoslovci redemptoristi, prinášali radostnú zvesť aj do škôl. Misijné programy pre mladých budú na základných školách Hrnčiarska, Laborecká, Pugačevova, Kudlovská, J. Švermu, SNP, Cirkevnej spojenej škole sv. Cyrila a Metoda, a na stredných školách, na Gymnáziu Ľ.S., SOŠ technickej, na Zdravotnej škole a Obchodnej akadémii.

Patrik Bendík / Rastislav Dluhý CSsR

Podrobný rozpis misijných programov v školách

Pondelok

21. 9. 2015

ZŠ Hrnčiarska

RIEKA ŽIVOTA a bohoslovci redemptoristi

1. stupeň /80 detí/: 9:00 – 9: 40

2. stupeň /150 detí/: 10:00 – 10:45

Utorok

22. 9. 2015

Zdravotná škola

RIEKA ŽIVOTA a bohoslovci redemptoristi

7:00 – 7:45  /60 detí/
ZŠ SNP

Laické spoločenstvo zo Sabinova

2. stupeň: 8:00 – 9:00
ZŠ Laborecká

RIEKA ŽIVOTA a bohoslovci redemptoristi

1. stupeň: 10:35 – 11:20

2. stupeň: 11:30 – 12:15

SOŠ technická

Laické spoločenstvo zo Sabinova

12:30 – 14:00
Streda

23. 9. 2015

Zdravotná škola

RIEKA ŽIVOTA a bohoslovci redemptoristi

7:00 – 7:45  /60 detí/
ZŠ Pugačevova

Laické spoločenstvo zo Sabinova

1. stupeň /150 detí/: 9:45 – 10:30

2. stupeň /200 detí/: 10:40 – 11:25

Gymnázium Ľ. S.

RIEKA ŽIVOTA a bohoslovci redemptoristi

11:35 – 14:00 /50 detí/
Obchod. akadémia

Laické spoločenstvo zo Sabinova

12:20 – 14:00
Štvrtok

24. 9. 2015

Zdravotná škola

RIEKA ŽIVOTA a bohoslovci redemptoristi

7:00 – 7:45  /60 detí/
ZŠ Kudlovská

Laické spoločenstvo zo Sabinova

7:45 – 9:00
ZŠ J. Švermu

RIEKA ŽIVOTA a bohoslovci redemptoristi

2. stupeň: 9:30 – 11:30
Gymnázium Ľ. S.

Laické spoločenstvo zo Sabinova

10:30 – 14:00 /50 detí/
SOŠ technická

RIEKA ŽIVOTA a bohoslovci redemptoristi

12:30 – 14:00
Piatok

25. 9. 2015

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda 7:00 – 13:05  /500 detí/ RIEKA ŽIVOTA a bohoslovci redemptoristi

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved