Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Brána milosrdenstva otvorená aj u redemptoristov v Kanade a Austrálii

Milosrdenstvo je vpísané v motte a misii redemptoristov.  To je jeden z dôvodov, prečo je kláštor redemptoristov veľmi vhodným miestom na otvorenie Brány milosrdenstva v Svätom roku.

Kláštor redemptoristov v austrálskom Severnom Perthe je jedným z ôsmich miest v arcidiecéze Perth, kde sa otvorí Svätá brána v Jubilejnom roku milosrdenstva.  Pápež František vyhlásil Svätý rok, aby Cirkev postavila do centra svojho poslania Božie milosrdenstvo. Tento pohľad veľmi rezonuje u redemptoristov. Motto redemptoristov vychádza zo Žalmu 139, ktorý hovorí „U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Kláštor v Severnom Perthe otvoril svoje dvere pred 113 rokmi. Je miestom, kde ľudia majú čas a ticho, aby k nim mohol hovoriť Boh. Rektor kláštora P. Hodgson povedal, že „mnohí prichádzajú anonymne, aby sa zmierili s Bohom a vyspovedali sa. Niektorí prichádzajú, aby sa zúčastnili slávenia Eucharistie a vypočuli si dobrú homíliu.Iní prichádzajú, aby zverili svoje modlitby príhovoru Panny Márie. Sú aj takí, čo zazvonia na dverách kláštora, pretože sa potrebujú poradiť a vyrozprávať sa.”  Kláštor sa nachádza na adrese: 190 Vincent Street, North Perth, Austrália.

V kanadskom Toronte, vo farnosti Svätého Patrika otvorili Bránu milosrdenstva v národnej svätyni Matky ustavičnej pomoci

Poď, prejdi Svätou bránou

Ježiš Vykupiteľ. Ježiš je tými dverami, cez ktoré máme prejsť, aby sme mohli prijať milosť a zakúsiť Božie milosrdenstvo a hojné vykúpenie. K Svätej bráne pristupujeme s dôverou a istotou, že Božia láska je väčšia než akýkoľvek hriech, a že náš Vykupiteľ nás hľadá  tak, ako pastier, ktorý hľadá stratené ovce.

Po tom, ako sme vošli skrze Svätú bránu, vychádzame z kostola inou bránou, ktorá nám otvára svet. Takto nám je zverená radostná zvesť milosrdenstva a hojného vykúpenia pre naše rodiny, spoločenstvá a svet, ktorý zúfalo očakáva, že mu túto zvesť ohlásime práve my. Podobne ako apoštoli, aj my máme zakúsiť radosť zmŕtvychvstania   a vychádzať do sveta s ohlasovaním.

sv.brana MUP

Mária – model kresťanského účeníctva.  Keď sme už prešli Svätou bránou, kráčame s ňou po našej ceste. Pomáha nám v núdzi a ukazuje na svojho Syna na každom kroku našej cesty.   Naše prosby adresujeme našej Matke ustavičnej pomoci vo svätyni, keď sa v stredu modlíme Novénu. Sme si istí, že nás počuje, že nám rozumie, a že sa s nami modlí k nášmu Pánovi a Vykupiteľovi.

sv.brana patrik

Vo farnosti Svätého Patrika slúžia redemptoristi už od roku 1881. Redemptoristi boli založení v roku 1732, aby svetu ohlasovali radostnú zvesť hojného vykúpenia. Naše motto a znak, ktorý je vypálený do dverí, hovorí o našom záväzku plniť toto poslanie a tiež o našom pevnom presvedčení, že  Ježiš, náš Vykupiteľ nás pozýva mať podiel na misii ohlasovania  skrze náš život a životy tých, ktorým slúžime.

sv.brana papezsky erb

Vatikánsky erb, ktorý je viditeľne umiestnený na prominentnom mieste nad vchodom Svätej brány, nám má pripomenúť, že sme zjednotení s  pápežom Františkom a s Cirkvou v radostnej oslave Jubilejného roka milosrdenstva.

“Otvorte brány spravodlivosti, aby sme mohli vojsť so vzdávaním vďaky nášmu Pánovi. Ježiš je bránou!“   Tak je napísané pozdĺž Svätej brány, ktorou vojdete..

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved