Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Božie milosrdenstvo na moriach a oceánoch sveta

V Nedeľu Božieho milosrdenstva, dňa 12. apríla 2015, v Kostole Matky ustavičnej pomoci a sv. Petra rybára v Gdyni bol ľuďom mora odovzdaný triptych Božieho milosrdenstva s posolstvom v poľskom, anglickom, španielskom, francúzskom a talianskom jazyku, a tiež aj Pútnický denník, aby sa splnilo Ježišovo želanie: „Túžim, aby celý svet poznal moje milosrdenstvo.“ (Denníček sv. sr. Faustíny, s. 687)

V gdynskom kostole sa zišli rybári, námorníci, predstavitelia námorných inštitúcií a námornícke rodiny. Na koniec sv. omše sa pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu v rôznych jazykoch sveta. Modlili sa ju tiež osirelé rodiny, ktoré stratili na mori svojich blízkych. Osoby, ktorých blízki odpočívajú na dne morí a oceánov si vzali triptychy Božieho milosrdenstva domov, aby tak putoval do rodín postihnutých tragédiou. Námorníci tiež prosili, aby mohli triptychy odovzdať aj iným plavidlám v rôznych prístavoch sveta. Tie budú odovzdávané z člna na čln, z lode na loď, a tiež prostredníctvom misie Pastorácie ľudí mora vo svete.

Táto iniciatíva je hodná povšimnutia tiež preto, že pápež František vyhlásil Rok milosrdenstva, ktorý sa začne 8. decembra 2015 a skončí sa 20. novembra 2016.

Dúfame, že táto „iskra“ Božieho milosrdenstva, ktorá svoju púť začala v kostole redemptoristov v Gdyni, spojí ľudí mora v modlitbe k Božiemu milosrdenstvu a stane sa volaním za pokoj vo svete.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved