Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Blahorečenie našich redemptoristických mučeníkov z Madridu

V sobotu 22. októbra sa uskutoční blahorečenie 12 redemptoristických mučeníkov umučených v Madride v roku 1936. Patria k dvom komunitám, ktoré v tom čase mala Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa v hlavnom meste Španielska (Santuario del Perpetuo Socorro v Chamberí a Bazilika svätého Miguela v La Latina) pod vedením pátra Vicenteho Renuncia Toribia.

Beatifikácia sa uskutoční v katedrále Almudena o 11:00 a bude jej predsedať apoštolský delegát kardinál Marcello Semenaro, prefekt Dikastéria pre kauzy svätých. Slávnosti bude predchádzať modlitbová vigília mladých v piatok 21. októbra o 20:30 vo farnosti – Svätyni ustavičnej pomoci v Madride. Podujatia sa ukončia Eucharistiou v nedeľu 23. októbra o 12:00, ktorej bude predsedať generálny predstavený redemptoristov; tá pripadá na nedeľu Domunda – tento rok sa slávi pod heslom „Budete mi svedkami“.

Beatifikácia je výsledkom lásky, s akou deti svätého Alfonza a ich príbuzní strážili pamiatku svojich spolubratov počas takmer 90 uplynulých rokov a výsledkom práce na zhromažďovaní údajov, ktorá sa začala už deň po udalostiach vedúcich k žiadosti o otvorenie kauzy v roku 2005, pričom diecézna fáza procesu sa začala v septembri 2006 a skončila v novembri 2007. Po preštudovaní spisu dikastériom pre kauzy svätých, ktorý vypracovali historici, teológovia, kardináli a biskupi, ich Svätý Otec 24. apríla 2021 vyhlásil za mučeníkov.

My, redemptoristi, chceme touto slávnosťou poďakovať Bohu za našu charizmu a povolanie a za týchto 12 rehoľných misionárov – kňazov a laikov, ktorí okrem hlásania evanjelia a ohlasovania Krista Spasiteľa žili svoj sľub vytrvalosti (4. sľub redemptoristov), boli verní svojej viere a povolaniu, ohlasovali Božiu spásu a milosrdenstvo uprostred prenasledovania a prelievali svoju krv ako výraz veľkodušnej obetavosti, lásky k Bohu a odpustenia a zmierenia pre všetkých.

Autor textu: P. Antonio Quesada CSsR

Zdroj: Scala News

Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved