Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Blahorečenie 12 španielskych mučeníkov redemptoristov sa uskutoční v októbri

Dňa 22. októbra tohto roku oslávime v katedrále Almudena v Madride blahorečenie P. Vicenae Renuncia Toribia CSsR a spoločníkov mučeníkov, spolu dvanásť spolubratov našej redemptoristickej charizmy. Slávnosti bude predsedať kardinál prefekt pre kauzy svätých Marcello Semeraro.

Dvanásť mučeníkov, šesť kňazov a šesť bratov koadjútorov, členov dvoch redemptoristických komunít Ustavičnej pomoci a svätého Michala Archanjela v Madride, bolo zavraždených medzi 20. júlom a 7. novembrom 1936 na začiatku krvavého náboženského prenasledovania, ktoré trvalo v Španielsku do roku 1939.

Už teraz pozývame s intenzitou prežiť toto nadchádzajúce podujatie našej kongregácie redemptoristov. Najlepšou prípravou je nepochybne posilniť našu spiritualitu, nechať sa viac formovať Tým, ktorý nás povolal k nášmu povolaniu a intenzívne pracovať na stretnutí, zmierení a pokoji. Toto cirkevné uznanie nám dáva silu zostať pevní v poslaní a „každodennom mučeníctve“ slúžiť ľudstvu ponúkaním čistej lásky Ježiša Krista Pána.

Nech Mária ustavičnej pomoci naďalej bdie nad naším ľudom a nech nás redemptoristov – laických i zasvätených – drží medzi nimi, aby sme boli „balzamom a útechou“, ktoré podporujú jednotu a spoločenstvo.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved