Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Autor knihy Ľudia Veľkej noci bol na Slovensku

Katolícke biblické dielo oslávilo 25. výročie svojho vzniku. Na Slávnosť Božieho Slova, ktorá sa konala v sobotu 26. mája 2018 v Ružomberku, bol hlavným hosťom prezident Katolíckej biblickej federácie kardinál Luis Antonio Tagle. Prijal pozvanie Katolíckeho biblického diela na Slovensku pod vedením Ivety Fides Strenkovej CJ, aktuálne riaditeľky KBD. Hlavnú prednášku predniesol pozvaný hosť, kardinál L. A. Tagle, predseda Katolíckej biblickej federácie. Úvodné slová venoval dokumentu II. vatikánskeho koncilu Dei Verbum (1965) a posynodálnej apoštolskej exhortácii Verbum Domini Benedikta XVI. z pohľadu ich aktualizácie v miestnej Cirkvi. Popoludní boli viaceré workshopy. Záverečný program v aule Jána Pavla II. patril pohľadu do budúcnosti: KBD na ceste. Iveta Fides Strenková CJ, aktuálna riaditeľka KBD, priblížila službu a úlohy KBD na základe biblického textu o stretnutí Filipa a eunucha (Sk 8,26-40).

Pre účastníkov stretnutia boli k dispozícii aj rôzne publikácie, medzi inými aj kniha kardinála Tagleho Ľudia Veľkej noci, ktorá vyšla vo vydavateľstve redemptoristov. Kardinál Tagle ju predstavil v krátkom videu

(c) Foto Tono Kulan

V Kostole Svätej Rodiny v Rybárpoli slávil kadinál Tagle slávnostnú svätú omšu, na ktorej sa prihovoril aj v homílii. Prinášame ju v plnom znení.

Moji drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi,

biblické čítania vybrané pre túto svätú omšu sú naozaj vhodné pre slávenie 25. výročia Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Pripomínajú nám, že Božie slovo je v centre našej misie.

V evanjeliu, vzkriesený Pán, skôr než vystúpil do prítomnosti a slávy Boha Otca, posiela svojich apoštolov na misiu. Majú ísť – nie tam, kde si sami vyberú, ale ku „všetkým národom“. Ich putovanie malo účel: nie však taký, ktorý si sami určili, ale ten, aby získavali učeníkov – tak ako ich poveril Ježiš. Nie je to turistický alebo rekreačný výlet, ktorý si naplánovali apoštoli. Je to misionárska cesta, ktorú plánuje sám Ježiš. Nejdeme len tak. Sme poslaní.

Národy sa stanú Ježišovými učeníkmi krstom, v mene trojjediného Boha a skrze poslušnosť tomu, čo Ježiš povedal. Nekrstíme v našom mene. Nevyučujeme naše vlastné slová, ale slová Ježiša Krista. Je dobré si uvedomiť, že Ježiš vyslal aj tých učeníkov, ktorí mali pochybnosti. Vedel, že Svätý Duch bude pokračovať v ich vyučovaní, bude ich učiť Ježišove slová. Nesľúbil im úspech a slávu. Jediný prísľub, ktorý dal, bol dar jeho prítomnosti, „Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“. On vždy bude Emanuel, Boh s nami.

Prvé čítanie zo Skutkov Apoštolov ilustruje ako sa rozvíjala misia Cirkvi po Turícach na príklade osoby Filipa. Prenasledovanie a rozohnanie apoštolov sa nestalo prekážkou pre misiu rannej Cirkvi. Naopak, boli to príležitosti na šírenie evanjelia. Filip bol učeníkom a apoštolom podľa Ježišovej vízie. Bol citlivý na vedenie Ducha Svätého. Pozorne načúval podnetom Ducha. Poslúchal bez váhania. Filip nasledoval Ježišov misijný mandát pre apoštolov: vysvetlil eunuchovi Písma a pokrstil ho.

Filip je vzorom pre všetkých misionárov. Bol otvorený pre to, aby sa nechal poslať kdekoľvek, kde Duch Svätý chcel; otváral mysle pre chápanie Božieho Slova a pre prijatie krstu, sviatosti viery. Je zaujímavé, že po skončení tejto misie bol Filip unesený Svätým Duch preč od eunucha. Nezáleží totiž na Filipovej prítomnosti. Podstatná je prítomnosť Ježiša – v Slove, vo sviatosti a v Duchu. Misionári by mali vedieť, kedy sa v pokore „stratiť“, aby ľuďom pripomenuli, že je to Ježiš, kto bude s nami až do konca čias. Sme len služobníkmi Ježiša, ktorého slovo a prítomnosť buduje Cirkev. Amen.

Zdroj TKKBS

 

Príbuzné články:

Duchovné cvičenia pre redemptoristov s kardinálom Liusom Taglem z generálnej kapituly so slovenskými titulkami nájdete tu:
časť 1 – Dotknúť sa rán zranených
časť 2 – Solidarita v rehoľnom živote: prorocký svedok
časť 3 – Vizionárske a efektívne vodcovstvo

Tagle pred pápežovou návštevou Filipín 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved