Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Otec František prijal na audiencii Medzinárodnú anglikánsko-katolícku komisiu

Pápež František prijal 30. apríla 2015 na audiencii dvadsať členov Medzinárodnej anglikánsko-katolíckej komisie, ktorá sa zišla, aby preštudovala vzťah medzi univerzálnou cirkvou a miestnymi cirkvami, predovšetkým v oblasti diskusie a rozhodovania o morálnych a etických otázkach.

Jedným z členov komisie je P. Vimal Tirimanna CSsR, ktorý pôsobí ako profesor na Alfonziánskej akadémii v Ríme.

Komisia vznikla po stretnutí blahoslaveného Pavla VI. s canterburským arcibiskupom Arthurom Michaelom Ramseyom, ktorí v roku 1966 podpísali spoločné vyhlásenie o obnovení dialógu založenom na evanjeliu a spoločnej tradícii, ktorý by vyústil do jednoty v pravde, za ktorú sa Ježiš modlil.

Napriek tomu, že doposiaľ sa nepodarilo dosiahnuť vytýčený cieľ, návšteva komisie u pápeža potvrdzuje, že „tradícia viery a spoločné dejiny anglikánov a katolíkov sú impulzom pre úsilie prekonať prekážky, ktoré bránia plnej jednote“. Okrem toho, komisia onedlho uverejní päť spoločných vyhlásení, ktoré sú ovocím druhej etapy anglikánsko-katolíckeho dialógu. Táto skutočnosť svedčí o tom, že ekumenické vzťahy a dialóg nie sú v živote Cirkvi niečím druhoradým. „Vec jednoty,“ povedal Svätý Otec, „nie je ľubovoľná záležitosť a odlišnosti, ktoré nás rozdeľujú, nesmieme prijať ako niečo nevyhnutné.“

„Existuje silné puto, ktoré nás už spája a ktoré je väčšie než všetko, čo nás rozdeľuje,“ zdôraznil Svätý Otec František. „Je ním svedectvo kresťanov, patriacich do rozličných Cirkví a k rozličným tradíciám, ktorí sú obeťami prenasledovania a násilia len z dôvodu viery, ktorú vyznávajú. Nejde však len o tých dnešných; myslím aj na ugandských mučeníkov, z ktorých polovica boli katolíci a polovica anglikáni… Krv týchto mučeníkov je impulzom pre novú etapu ekumenického úsilia, pre nové nadšenie a ochotu splniť vôľu Pána, ktorý chce, aby všetci boli jedno. Svedectvo týchto našich bratov a sestier nás pobáda žiť vernejšie podľa evanjelia a vyzýva nás, aby sme sa horlivo usilovali dosiahnuť to, čo si Pán želá pre svoju Cirkev. Svet dnes naliehavo potrebuje spoločné a radostné svedectvo kresťanov, ktoré siaha od obrany života a ľudskej dôstojnosti až po šírenie pokoja a spravodlivosti. Vyprosujem si dary Ducha Svätého, aby sme boli schopní odvážne odpovedať na „znamenia čias“, ktoré všetkých kresťanov vyzývajú k jednote a spoločnému svedectvu.“

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved