Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ako mi Boh dal nový pohľad na staroveký sviatok Vianoc

Vianoce neboli nijaká zábava

Ako mi Boh dal nový pohľad na staroveký sviatok

Robyn

Roky som sa vyhýbal Vianociam. Prázdniny počas tohto tradičného sviatku som trávil na miestach, kde zmienka o Vianociach sotva prenikne. Ako neveriaci som nenávidel spôsob, ako sa tento posvätný deň zosvetštil a zmaterializoval. Nenávidel som mediálno-marketingový ošiaľ, chaos pri nákupe darčekov, záplavu stretnutí a rôznych udalostí, ozdobami „okrášlené“ domy.

Aj keď som nebol kresťan, videl som, že sa zakrýva skutočný dôvod slávenia. Nie som nevrlý človek; v srdci som dieťa. No Vianočné obdobie pre mňa nebolo príťažlivé. Naopak, všimol som si, že mnohí ľudia zúfalo hľadajú niečo, čo by ich uspokojilo a rozptýlilo v nádeji, že aspoň na chvíľu získajú pocit pokoja a radosti.

Kresťanom som sa stal pred viac ako štyrmi rokmi, predtým, než som si začal odpykávať trest vo väzení. Ako kresťan som dokázal reálne a úprimne posúdiť svoj zločin. Obrátil som sa. Začal som sa učiť o Ježišovi a pokúsil som sa kráčať s ním, odovzdávať mu rozličné oblasti svojho života. Dovolil som, aby zo mňa spravil nového človeka. Avšak môj názor na Vianoce sa vôbec nezmenil. Na môj údiv vianočný ošiaľ prenikol dokonca aj k nám do väznice cez televíziu a rádio. Rôzne nákupy v obchode väznice boli príležitosťou utratiť zvyšné peniaze. Väzni dokonca plánovali oslavy a kupovali darčeky pre tých, ktorých sotva poznali. Väznica je vlastne zrkadlový obraz spoločnosti vonku.

„Urobil to pre mňa!“
Rok 2002 bol pre mňa rokom úžasného rastu ako kresťana; zapojil som sa do denného štúdia Božieho slova. Sledoval som, ako Boh koná v mojom živote, ako napĺňa moje duchovné, citové a fyzické potreby. Vstúpil som do roka, v ktorom som lepšie poznával a miloval Krista a slúžil mu. A on prišiel ku mne a sprevádzal každý môj krok na tejto ceste.

Ako sa blížili sviatky, objavil som v sebe podivnú túžbu priblížiť sa k Vianociam. Nechcel som však, aby Vianoce vylomili dvere a ovládli môj život. Netúžil som po hluku a aktivite. Chcel som pochopiť podstatu Vianoc a ich skutočný význam.

Jedna veta zo Slova medzi nami navždy zmenila môj názor na tieto sviatky: „Vianoce sú čas, keď sa zjednotí Boží plán a naše túžby.“ Pri čítaní článkov, ktoré spájali Advent s obrazmi túžby po Ježišovej živej vode, ohromila ma Božia láska ku mne. „Áno,“ napísal som si do svojho denníka, „ku mne“, nielen „k nám“. Je to hlboko osobná láska, láska, po akej som celý život túžil.

Moja najhlbšia túžba a Boží plán mojej obnovy sa naozaj spojili na Vianoce. Boh vo mne uvoľnil svoju „rieku milosti“ a presvedčil ma, že môže uhasiť všetok môj smäd. Je ťažké si to predstaviť, ale každý deň počas tých sviatkov som meditoval o Ježišovi ako o svojej živej vode, a to ma napĺňalo obrovskou radosťou a nádejou na jeho druhý príchod!

Som vďačný Ježišovi, že mi otvoril oči, aby som uvidel krásu a prísľub Božieho narodenia. Vždy sa budem dívať na Vianoce cez objektív Božej lásky ku mne a cez jeho ochotu naplniť ma.
Robyn je uväznený v Arizone

Zdroj: Slovo medzi nami, č. 11, roč. 4, 2003

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved