Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Úplné odpustky v Roku Matky ustavičnej pomoci

Apoštolská penitenciária z mandátu Sv. Otca Františka vyhlásila na Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci (27. jún 2015 – 27. jún 2016) plnomocné odpustky, pri splnení obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijí- manie a modlitba na úmysel Sv. Otca). Odpustky možno získať v kostole sv. Alfonza v Ríme a v každom kostole Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). Získa ich každý veriaci, ktorý v duchu kajúc- nosti a lásky príde (vykoná si púť) k ikone Matky ustavičnej pomoci a nábožne sa zúčastní jubilejnej pobožnosti, alebo aspoň vhodný čas zotrvá v zbožnom rozjímaní, pričom sa pomodlí Modlitbu Pána, Vyznanie viery a Zdravas Mária.

Tí, ktorí sa z dôvodu pokročilého veku, choroby alebo inej vážnej príčiny nemôžu zúčastniť týchto úkonov, môžu získať úplné odpustky, ak – slo- bodní od hriechu a pri splnení obvyklých podmienok – sa pred malou ikonou Matky ustavičnej pomoci duchovne spoja s oslavami jubilea prosia o Božie milosrdenstvo Máriiným prostredníctvom, pričom obetujú svoje modlitby a utrpenia života.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved