Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kardinál Vallini slúžil eucharistiu na začiatku Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci

 

J.E. kardinál Agostino Vallini, vikár Rímskej diecézy, slávil 28. júna, čiže deň po začiatku Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci, jej sviatok v kostole sv. Alfonza v Ríme.  Vo svojom príhovore povedal, že „pomoc Panny Márie je nielen ustavičná, ale aj okamžitá.“ Spomenul, že svätý Alfonz miloval Božiu Matku, o čom svedčí jeho kniha Slávna si, Mária, a vyzdvihol jeho celkový prínos pre Cirkev.

„Ako odpovieme ľuďom, ktorí hľadajú odpovede a pomoc v súčasnom svete plnom pochybností a výziev, nespravodlivosti a útlaku? Naša pomoc sa má prejaviť službou v konkrétnych situáciách.“ Kardinál Vallini nás vyzval, aby sme alfonziánsku tradíciu udržali živú, odovzdávali ju ďalej a skrze ňu odpovedali na výzvy nášho sveta.

V procesii s obetnými darmi išli rodiny patriace k štyrom národnostiam (talianskej, poľskej, filipínskej a latinsko-americkej), ktoré si v našom kostole uctievajú Matku ustavičnej pomoci.

Po slávnostnej Eucharistii sa konala procesia s obrazom Matky ustavičnej pomoci. Veriaci z rozličných jazykových skupín sa striedali pri nesení ikony ozdobenej kvetmi. Na procesii sa zúčastnilo veľa ľudí, ktorí si túto udalosť nemohli nechať ujsť a prišli vyjadriť svoju lásku k Ježišovej matke, ako aj svoju dôveru v jej ustavičnú pomoc. Podobalo sa to na výjav zo Zjavenia svätého apoštola Jána, kde sa píše o ľuďoch z rozličných „kmeňov, jazykov, národov a kultúr“. Úcta k Matke ustavičnej pomoci presahuje všetky kultúrne, jazykové, ba aj náboženské hranice.

Keď procesia vošla do ulíc priľahlej štvrte, polícia usmerňovala premávku, vďaka čomu mohli prítomní ľudia pokojne spievať piesne, modliť sa ruženec a počúvať úryvky zo Svätého písma. Takto vydali svedectvo o svojej láske a oddanosti k Panne Márii. Niektorých okoloidúcich turistov tieto prejavy nábožnosti dojali, zatiaľ čo iní sa k modlitbovému sprievodu pridali.

V roku 1867, rok potom, ako bola ikona slávnostne vystavená k verejnej úcte, došlo počas procesie k zázračnému uzdraveniu istého dieťaťa. Ako poďakovanie za tento zázrak sa inštalovala kópia ikony na ulici Via Merulana 276. Dodnes sa na tomto mieste procesia každoročne zastaví, aby si veriaci s vďačnosťou pripomenuli túto udalosť, ako aj mnohé iné zázraky, ktoré sa udiali na príhovor Matky ustavičnej pomoci.

Procesia sa zakončila požehnaním, ktoré generálny predstavený redemptoristov udelil zo schodov kostola. Ľudia si medzi sebou hovorili príbehy o pomoci Panny Márie, ktorú zakúsili, a podobne ako milovaný učeník z 19. kapitoly Evanjelia svätého Jána si ju vzali k sebe domov. Procesia sa zakončila, ale oslavy Jubilejného roka budú trvať až do 27. júna 2016.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved