Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

25. 2. 1749 – Schválenie Kongregácie redemptoristov Svätou stolicou

25. februára tohto roku si redemptoristi pripomenínajú 269 rokov od oficiálneho potvrdenia Kongregácie Svätou Stolicou (1749). Kongregáciu založil 9. novembra 1732 v Scale pri Neapole, Svätý Alfonz de Liguori (1696-1787). Cieľom nového spoločenstva bolo prinášať radostnú zvesť hojného vykúpenia najopustenejším.

Na realizáciu tohoto cieľa vypracoval zakladateľ redemptoristov špeciálny plán ľudových misií. Po vyše 15 rokoch od svojho založenia a pôsobenia na ľudových misiách na rôznych miestach Neapolského kráľovstva mali redemptoristi už 4 komunity:  Ciorani, Pagani, Deliceto i Materdomini.

V marci 1748, po tom, čo nastali priaznivé podmienky, sa Alfonz Liguori listom obrátil na pápeža s prosbou o možnosť predstavenia pravidiel novovzniknutej Kongregácie. Po obdržaní pozitívnej odpovede vypracoval Alfonz spolu s pátrami Sportellim, Mazziniegim a Villanim, skrátenú verziu pravidiel pre pápeža. V prvom článku bola vízia Kongregácie opísaná ako „nasledovanie Ježiša Spasiteľa službou ohlasovania Božieho slova chudobným.“

9. novembra P. Andrej Villani a rehoľný brat František Tartaglione vyrazili do Ríma s dokumentami, ktoré mali spustiť schvaľovací proces. Po viacerých úpravách (vrátane zmeny názvu Kongregácie z pôvodného „Najsvätejšieho Spasiteľa“ na „Najsvätejšieho Vykupiteľa“), sa Vatikán vyjadril kladne. Svoje posúdenie poslala komisia pápežovi na prípadné definitívne schválenie. 25. februára 1749 pápež Benedikt XIV. apoštolským listom „Ad pastoralis dignitatis fastigium” potvrdil Kongregáciu redemptoristov a jej pravidlá.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má v súčastnosti približne 5000 členov pôsobiacich v 82 krajinách sveta, na všetkých kontinentoch. Generálny dom sa nachádza v Ríme.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Príbuzné články:

Sv. Alfonz – umelec evanjelia

Duchovné piesne sv. Alfonza

Koleda „Zostupuješ z hviezd“ 

Tu Scendi Dalle Stelle

Vplyv sv. Alfonza na sv. Jána z Vianney

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved