Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Oslavy ukončenia Roku Matky ustavičnej pomoci v kostole Svätého Alfonza v Ríme

Počas jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty ikony Matky ustavičnej pomoci a jej zverenia Kongregácii redemptoristov (1866 – 2016) jej rímska svätyňa, kde sa nachádza originál, pozýva na spoločnú oslavu.

Adresa: Kostol Najsvätejšieho Vykupiteľa a sv. Alfonza v Ríme, Via Merulana 31 (blízko Baziliky Santa Maria Maggiore a stanice Termini), Misionári redemptoristi

Program ukončenia Jubilea

NOVÉNA: 16. – 24.  jún 2016

18:00: Novéna v taliančine  “Skúsenosť kontemplácie ikony Matky ustavičnej pomoci”
18:30: Eucharistická slávnosť v rôznych jazykoch a obradoch

Štvrtok 16. jún  2016

16:00: Eucharistia vo vietnamskom jazyku
18:30: Eucharistia v nemčine

Piatok 17. jún 2016

18:30: Eucharistia v byzanskom – katolíckom – rumunskom ríte

19:30:  “Akatist”
20:00: Quartet “Xilos ” a Accordion

Sobota 18. jún 2016

17:00: Eucharistia v syro-malabarskom ríte
18:39 Eucharistia v taliančine
19:30: Duo “Orpheus”, gitara a sopránový spev

Nedeľa 19. jún  2016

16:00: Eucharistia v angličtine
18:30: Eucharistia v španielčine
19:30:  Multietnický koncert

Pondelok 20. jún 2016

18:30: Eucharistia v grécko-melchitskom ríte
19:30: Video “Ikona lásky”

Utorok 21. jún 2016

18:30: Eucharistia v ukrajinskom ríte
19:30: Flauta a violončelo ”Harmonický súzvuk”

Streda 22. jún 2016

18:30: Eucharistia v poľštine
19:30:  Choir of Piazza Vittorio v Ríme

Štvrtok 23. jún 2016

18:30: Eucharistia vo francúzštine
19:30: Chór diecézy Rím, diriguje Majster Marco Frisina

Piatok 24. jún 2016

18:30: Eucharistia v portugalskom jazyku
19:30: Koncert “Farby duše”

Sobota 25. jún 2016

16:00: Koncert “Tvorca hudby”
17:00: Folklórne slávnosti s Folklore International
18:30: Eucharistia

Nedeľa 26. jún 2016

7:00: Eucharistia za zomrelých redemptoristov
8:00: Eucharistia za celú redemptoristickú misionársku rodinu
9:30  & 12:30 : Eucharistia v poľskom jazyku
16:00: Slávnostná Eucharistia v Bazilike Santa Maria Maggiore (celebruje J.E. João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života). ONLINE.
17:30: Slávnostná procesia z baziliky do kostola sv. Alfonza
18:00: Liturgická pobožnosť o misijnom mandáte  “Urobte ju známou”.

Pondelok 27. jún 2016

7:00: Omša vďakyvzdania ku cti Matky ustavičnej pomoci
9:00: Eucharistia za povolania v celej redemptoristickej rodine
18:00: Slávnostná Eucharistia s ukončením jubilea.

Pozvanie na oslavy ukončenia Roku Matky ustavičnej pomoci nájdete aj v tejto upútavke.

 PROGRAM OSLÁV, KTORÉ UŽ PREBEHLI

December 2015

Od 2. do 10. decembra – o 18.00 hod. Mariánska novéna; o 18.30 hod. sv. omša v rôznych jazykoch; počas všetkých sv. omší špeciálne úvahy

8. decembra 2015 – Utorok – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – sv. omša ako v nedeľu

11. decembra 2015 –Piatok –Výročie zverenia ikony misionárom redemptoristom bl. Piom IX.; o 18.00 hod. slávnostná sv. omša vedená kardinálom Stanisławom Ryłkom, predsedom Pápežskej rady pre laikov. Ostatné sv. omše sviatočné

12. decembra 2015 – Sobota – Sviatok Panny Márie Guadalupskej, o 18.00 hod. špeciálna modlitba – Guadalupe a ustavičná pomoc. Slávnostná Eucharistia o 18.30 hod.

20. decembra 2015 – Nedeľa – Vianočný koncert mnohých národov na počesť Panny Márie, 19.30 hod.

21. – 23. Vianočné trojdnie, o 18.00 hod. – ustavičná pomoc a tajomstvo Vianoc, o 18.30 hod. Eucharistia

24. decembra 2015 – Štvrtok – Omša na Štedrý deň – polnočná omša, o 22.00 hod.

31. decembra 2015 – Štvrtok – 18.00 vešpery a ďakovná adorácia; o 19.00 hod. sv. omša zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Január 2016

1. januára 2016 – Piatok – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Svetový deň pokoja. Otvorenie Svätej brány Baziliky Santa Maria Maggiore. Sv. omše ako v nedeľu

5. januára 2016 – Utorok – Spomienka sv. Jána N. Neumanna, o 18.00 hod. modlitba za misijné projekty v Spojených štátoch, o 18.30 hod. slávnostná sv. omša

6. januára 2016  Streda – Zjavenie Pána, sv. omša ako v nedeľu

10. januára 2016  Nedeľa – Krst Krista Pána, nedeľné sv. omše

14. januára 2016 – Štvrtok – Spomienka bl. Petra Dondersa, o 18.00 hod. modlitba za misijné projekty v Latinskej Amerike, o 18.30 hod. komunitná sv. omša

15. – 17. januára –o 18.00 hod. – Modlitebné dondersanské trojdnie za vylúčených (otrokov, malomocných, na okraji spoločnosti a domorodé obyvateľstvo)

16. januára 2016 – Sobota, o 16.00 hod. sv. omša a ekumenický koncert počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (Coro Crator).

17. januára – 102. Svetový deň emigrantov a utečencov. Púť utečencov k Panne Márii – pripomenutie si sv. Jána Neumanna a bl. Petra Dondersa

 

Február 2016

1. februára 2016 – Pondelok –Jubileum zasväteného života, ukončenie Roka zasväteného života. Púť zasvätených osôb k Matke ustavičnej pomoci, o 18.30 hod. sv. omša za zasvätené osoby. Modlitebné bdenie za zasvätené osoby – 19.30 hod.

2. februára 2016 – Utorok – Sviatok Obetovania Pána, Deň zasväteného života. O 18.30 hod. slávnostná sv. omša, požehnanie detí a sviec

10. februára 2016 – Popolcová streda – počas sv. omše posýpanie hláv popolom

11. februára 2016  Štvrtok –Spomienka Lurdskej Panny Márie, XXIV. Svetový deň chorých. Púť chorých k ikone Matky ustavičnej pomoci; o 18.30 hod. sv. omša za chorých a udelenie sviatosti pomazania chorých

19. 20. 21. februára 2016 – „24 hodín pre Pána“ s kajúcnou pobožnosťou a spoveďou počas troch dní. 18.00 hod.

Marec 2016

4./5. marca 2016 –“24 hodín pre Pána“ s kajúcnou pobožnosťou a spoveďou. 18.00 hod.

12. – 14. marca 2016 – Trojdnie zverenia Matke ustavičnej pomoci nových misijných projektov. O 18.00 hod.

15. marca 2016 – Spomienka sv. Klementa M. Hofbauera. O 18.30 hod. slávnostná sv. omša za našich jubilantov misionárov

20. marca 2016 – Kvetná nedeľa. Požehnanie palmových ratolestí. Svetový deň mladých v rámci Rímskej diecézy

24. marca 2016 – Veľký štvrtok. Slávnostná sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00 hod.

25. marca 2016 – Veľký piatok. Liturgia umučenia Pána o 16.30 hod.

26. marca 2016 – Eucharistia Veľkonočnej vigílie o 20.00 hod.

27. marca 2016 – Nedeľa zmŕtvychvstania Pána

 

Apríl 2016

3. apríla 2016 – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Jubileum všetkých, ktorí sa hlásia k spiritualite Božieho milosrdenstva. Púť ctiteľov Božieho milosrdenstva k Matke ustavičnej pomoci

15. – 17. apríla 2016 – Trojdnie pre mládež v svätyni Matky ustavičnej pomoci

17. apríla 2016 – 53. svetový deň modlitieb za povolania

17. – 25. apríla 2016 – o 18.00 hod., Novéna na tému duchovného posolstva ikony MUP, o 18.30 hod. sv. omša v rôznych jazykoch (každý deň iná jazykový skupina)

23. apríla 2016 – o 18.00 hod. Modlitbová vigília v španielčine

24. apríla 2016 – Nedeľa – Púť národov z Južnej Ameriky v španielčine. O 17.00 hod. sv. omša

26. mája 2016 – Utorok – Začiatok verejného uctievania Matky ustavičnej pomoci, výročie intronizácie v Kostole sv. Alfonza v Ríme – o 18.00 hod. – sv. omša vedená kardinálom Vincentom Gerardom Nicholsom

Máj 2016

8. mája 2016  Nedeľa – Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše nedeľné

13. mája 2016 – Piatok – Spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej. Sv. omša o 18.30 hod.

14. mája 2016 – Sobota – Vigília Zoslania Ducha Svätého, bdenie od 19.30 hod.

15. mája 2016 – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

29. mája 2016 – Nedeľa – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

31. mája – Utorok – Návšteva Panny Márie, slávnostná sv. omša o 18.30 hod.

Jún 2016

4. júna 2016 – Sobota – Spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, sv. omša o 18.30 hod.

15. – 23. júna 2016 – Sv. omše v rôznych jazykoch, o 18.30 hod.; Novéna kontemplácie ikony, 19.30 hod.

24. júna 2016 – Piatok – Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa; o 18.00 hod. slávenie sviatosti zmierenia, 18.30 hod. slávnostná sv. omša, o 19.30 koncert

25. júna 2016 – Sobota – O 12.00 hod. sv. omša za všetkých chorých s udelením sviatosti pomazania chorých; o 18.30 slávnostná sv. omša. O 19.30 modlitbové bdenie za Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa

26. júna 2016 – Nedeľa – O 7.00 hod. sv. omša s pozdravením Márie. Všetky sv. omše sú slávnostné; o 11.15 sv. omša za našich laických spolupracovníkov vo svete; o 16.00 hod. slávnostná sv. omša v Bazilike Santa Maria Maggiore. O 17.30 hod. slávnostná Procesia do Svätyne. O 18.30 hod. sv. omša večerná za všetkých zomrelých redemptoristov a ctiteľov MUP. O 19.30 hod. spoločná oslava

27. júna 2016Pondelok – Uzavretie jubilea MUP, o 7.00 hod. sv. omša s pozdravením Márie, o 9.00 hod. sv. omša za všetkých mladých redemptoristov a tých, ktorí sú vo formácii; o 18.00 hod. ďakovná sv. omša za dar Jubilea pod vedením  P. generála Michaela Brehla. 19. 00 hod. koncert

Jazyky používané vo svätyni: taliansky, anglicky, španielsky, poľsky, portugalsky, francúzsky, nemecky, vietnamsky a iné

 

P. Arturo Martinez Soto CSsR – rektor

P. Piotr Andrukiewicz CSsR – prefekt

P. Joshua Manubag CSsR – prefekt

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved