Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

105 rokov od vyhlásenia sv. Klementa za patróna Viedne

Dnes, 14. januára 2019, si pripomíname 105 rokov od vyhlásenia sv. Klementa za patróna Viedne.  Žil v období, ktoré sa až tak nelíšilo od našej doby. Založil Kongregáciu v Poľsku v búrlivých časoch, dva roky pred vypuknutím Francúzskej revolúcie. Bol to čas drastických zmien európskeho kontinentu. Založil Kongregáciu na pôde Severnej Európy. Všetky komunity, ktoré založil, boli medzinárodné. Spájali členov rôznych jazykov a kultúr, Poliakov, Francúzov, Nemcov, Čechov, Rakúšanov, Švajčiarov a Belgičanov. Sníval o misionárskej činnosti aj na vzdialenejších miestach – v Rumunsku, Juhoslávii, v Ruskom impériu a dokonca aj v Kanade.

Počas jeho života nebolo možné úspešne založiť Kongregáciu v Severnej Európe s kanonickou štruktúrou, ktorá by zabezpečila jej prežitie. Kvôli tejto situácii bolo prvoradým spojivom priateľstvo s Klementom. Priateľstvo zhromažďovalo a držalo pohromade pozoruhodnú skupinu mužov, dávalo skupine identitu: Thaddeus Hübl, Emmanuel Kunzmann, Martin Stark, a mnohí ďalší sa stali redemptoristami. P. Martin Stark hovoril o „bohostánku“ v Klementovom srdci. Kdekoľvek šiel Klement pešo, všade sa rozprával s Ježišom a niesol v sebe Božskú prítomnosť. Celý sa venoval opusteným a chudobným. Pomáhal im nielen materiálne. Ľudia z neho cítili Božiu prítomnosť. 
 
Klement zvykol hovoriť, že „musíme evanjelium ohlasovať stále nanovo.“ Nečudo že napoleonská tajná polícia napísala: „Kázne tohto muža sú nebezpečné.“ Boli také nebezpečné, že dokázali zapáliť oheň, ktorý doteraz horí v redemptoristoch – misionároch po celej zemeguli, v takmer 80 krajinách, v rôznych kultúrach a národoch, všetko kvôli misiám, aby opustení a chudobní mohli počuť Dobrú novinu. Je neuveriteľné, že to všetko začalo snívaním dvoch nemeckých novicov v Taliansku. 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved