DomovPosts Tagged "Stanislav Zvolenský"

Modlitba za bratislavské misie 2010 Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu svojich detí. Prosíme ťa, aby nad týmto mestom zažiarilo tvoje svetlo. Mnohí túžia vyjsť z temnoty, preto otváraj dvere a srdcia, aby sa stali príbytkom tvojho Syna. Pane, Ježišu Kriste, ty poznáš radosti, strach a trápenie dnešných ľudí. Pomôž nám spoznať teba, Pána a Vykupiteľa. Obdaruj silou a odvahou všetkých, ktorí sa snažia urýchliť príchod tvojho kráľovstva. Duch Svätý, Duch lásky, obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc tu, v našom meste, najmä počas misijných dní. Mocne účinkuj v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium, ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú. Sedembolestná Matka Vykupiteľa, veď k svojmu Synovi mužov, ženy a deti tohto mesta. Svätý Martin, svätá Alžbeta, blahoslavená sestra Zdenka, orodujte za nás! Sláva Otcu… Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup Bratislavy, 3. 11.

Čítať ďalej

Pastiersky list k Bratislavským misiám 201023. nedeľa CDrahí bratia a sestry, Lukášovo evanjelium nám predstavuje Ježiša, ktorý odvážne smeruje do Jeruzalema,aby tam uskutočnil dielo vykúpenia. Celou cestou ho sprevádzajú veľké zástupy. Ľudia chcúbyť s ním. Veria, že má pre nich dôležité posolstvo. Ježiš však nechce, aby ho nasledovalis falošnými očakávaniami. Hovorí veľmi jasne a stanovuje podmienky. Počuli sme ich predchvíľou v evanjeliu podľa svätého Lukáša, ale tie isté podmienky ich podáva v majstrovskejskratke evanjelista Matúš takto: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mahoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto

Čítať ďalej