DomovPosts Tagged "Panna Mária"

Na slávnosť Všetkých svätých, 1. novembra 1950, v predvečer vyvrcholenia vtedajšieho Veľkého jubilea, vyhlásil  pápež Pius XII. dogmu viery o telesnom nanebovzatí Panny Márie. Vyhlásenie nejakej pravdy viery za dogmu je v živote Cirkvi bezpochyby veľmi významnou a nevšednou udalosťou. Slávnostný akt predstavuje vyvrcholenie veľmi dlhého vitálneho procesu, na konci ktorého zažiari nejaké tajomstvo organizmu Kristovho tajomného tela, ktoré podľa vzoru Bohorodičky ustavične uvažuje a hlbšie preniká do Božích tajomstiev (porov. Lk 2, 51). Doba, v ktorej Boh priviedol svoju Cirkev k vyznaniu viery v nanebovzatie Božej Matky Panny Márie, nebola stanovená náhodne. Práve po dvoch strašných vojnách 20. storočia sa

Čítať ďalej