DomovPosts Tagged "list"

30. jún 2017 Spomienka bl. Januára Sarnelliho, C.Ss.R. SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE - solidarita a misia Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia! Dnes slávime spomienku veľkého svedka Vykupiteľa, blahoslaveného Januára Máriu Sarnelliho, ktorý bol súčasníkom a blízkym  priateľom sv. Alfonza Máriu.  Jeho príbeh už poznáte. P. Január bol duchovným majstrom a veľmi známym spisovateľom, ktorý sa celý vložil do ohlasovania evanjelia opusteným a chudobných v najzaostalejších štvrtiach v okolí Neapola. Aktívne sa venoval  predovšetkým ženám, mladým chlapcov a mladým dievčatám, ktoré sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a boli využívaní v prostitúcii, namáhavej práci a boli zapájaní do zločineckých aktivít. Pri spomienke na tohoto svätca sa tiež modlime a

Čítať ďalej

Pápež Pavol VI. vo svojej kázni v deň blahorečenia Jána Neumanna zhrnul jeho život niekoľkými významnými slovami: Bol blízko chorých, vedel dobre pracovať s chudobnými, bol priateľom hriešnikov a dnes je slávou všetkých prisťahovalcov,  z pohľadu blahoslavenstiev je tiež symbolom kresťanského úspechu. Články: 200. výročie narodenia Jána Neumanna (list generálneho predstaveného) 205. výročie narodenia Jána Neumanna (list generálneho predstaveného)

Čítať ďalej

Príbuzné články: Pozdrav k Vianociam (M. Brehl, december 2016) Kristus Kráľ - Milosrdný Vykupiteľ (M. Brehl, Pattaya) Panna Mária a Sv. Alfonz (P. Brehl) 250. výročie vysviacky sv. Alfonza za biskupa (P. Brehl) P. Brehl znovu zvolený za generálneho predstaveného (9.11.2016) P. Brehl viceprezidentom Únie generálnych predstavených List P. Brehla pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála P. Brehl hovoril na synode o rodine o princípe inkluzívnosti Veľkonočné posolstvo P. Brehla (2012) Dobrovoľníci pre misiu: list Generálneho predstaveného spolubratom    

Čítať ďalej

Pred 284 rokmi, 9. novembra 1732, založil sv. Alfonz de Liguori Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa. Pri tejto príležitosti poslal 8. novembra generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl list spolubratom, priateľom a spolupracovníkom.   Pattaya, 8. november 2016 Prot. N° 0000 155/2016 Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia! Zajtra slávime výročie založenia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v roku 1732 v Scale. Tento rok si toto výročie Kongregácia pripomína počas kanonickej fázy XXV. generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya. Je to jedinečná príležitosť, aby celá Kongregácia radostne oslávila veľký dar redemptoristického misionárskeho povolania: "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť

Čítať ďalej