DomovPosts Tagged "list"

Superior Generalis Rím,   16. október 2017 Prot. No. 0000 188/2017 Sviatok sv. Gerarda Majellu, C.Ss.R. Misionárom redemptoristom, sestrám, laickým misionárom a spolupracovníkom: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA Drahí spolubratia, sestry a bratia vo Vykupiteľovi, 12. novembra 2017 budeme znova sláviť Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Keďže táto každoročná slávnosť spadá na druhú novembrovú nedeľu, je úzko spojená s výročným dňom založenia našej Kongregácie - 9. novembra. Tohto roku to bude 285 rokov. Sv. Alfonz a prví misionári, vedení Duchom Svätým, sa zhromaždili v Scala, aby odpovedali na Božie volanie „nasledovať príklad Vykupiteľa Ježiša Krista, hlásaním Božieho slova chudobným“ (Konš. 1). Táto malá skupina mužov sa

Čítať ďalej

Pápež Pavol VI. vo svojej kázni v deň blahorečenia Jána Neumanna zhrnul jeho život niekoľkými významnými slovami: Bol blízko chorých, vedel dobre pracovať s chudobnými, bol priateľom hriešnikov a dnes je slávou všetkých prisťahovalcov,  z pohľadu blahoslavenstiev je tiež symbolom kresťanského úspechu. Články: 200. výročie narodenia Jána Neumanna (list generálneho predstaveného) 205. výročie narodenia Jána Neumanna (list generálneho predstaveného)

Čítať ďalej

Príbuzné články: Pozdrav k Vianociam (M. Brehl, december 2016) Kristus Kráľ - Milosrdný Vykupiteľ (M. Brehl, Pattaya) Panna Mária a Sv. Alfonz (P. Brehl) 250. výročie vysviacky sv. Alfonza za biskupa (P. Brehl) P. Brehl znovu zvolený za generálneho predstaveného (9.11.2016) P. Brehl viceprezidentom Únie generálnych predstavených List P. Brehla pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála P. Brehl hovoril na synode o rodine o princípe inkluzívnosti Veľkonočné posolstvo P. Brehla (2012) Dobrovoľníci pre misiu: list Generálneho predstaveného spolubratom    

Čítať ďalej

    Pattaya, 8. november 2016 Prot. N° 0000 155/2016 Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia! Zajtra slávime výročie založenia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v roku 1732 v Scale. Tento rok si toto výročie Kongregácia pripomína počas kanonickej fázy XXV. generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya. Je to jedinečná príležitosť, aby celá Kongregácia radostne oslávila veľký dar redemptoristického misionárskeho povolania: "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok." (Lk 4, 18-19). “Ježiš začal hovoriť: ´Dnes sa naplnilo toto písmo, ktoré ste

Čítať ďalej