DomovPosts Tagged "Generálna kapitula"

6. augusta sme si  pripomenuli 37 rokov od smrti bl. Pavla VI.  5. októbra 1973 pápež prijal v sále konzistória členov XVIII. generálnej kapituly. Po prečítaní textu v latinčine sa pápež redemptoristom prihovoril spontánne po taliansky. Jeho príhovor bol zaznamenaný na magnetofónovú pásku. V nedeľu, 19. októbra, bol pápež Pavol VI. vyhlásený za blahoslaveného. Počas generálnej kapituly, 5. októbra 1973, sa pápež prihovoril redemptoristom prítomným na kapitule. Chceme si pri tejto príležitosti pripomenúť slová, ktoré nám vtedy adresoval.  (Spontánny  príhovor odznel v taliančine. Nasledoval po formálnom príhovore v latinčine.) Myslím, že už stačilo latinčiny, čo poviete? Keď niekto cíti v srdci pohnutie, tak ako

Čítať ďalej

Pre dôstojného P. Michaela Brehla, CSsR Generálneho predstaveného redemptoristov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa   Jeho Svätosť, pápež František, bol informovaný, že sa v thajskom meste Pattaya od 31. októbra do 25. novembra 2016 koná XXV. generálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Chce vás a vašich spolubratov, ktorí ste sa zišli, aby ste zvolili generálneho predstaveného a jeho radcov, uistiť svojou duchovnou blízkosťou. Jeho Svätosť verí, že vy, aj všetci účastníci kapituly, nájdete obnovenú inšpiráciu v charizme Kongregácie a skutočne zažijete čerstvosť evanjelia, "z ktorého sa ukážu nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet" (Evangelii Gaudium 11). Zverujúc

Čítať ďalej

7. novembra, v šiesty deň XXV. generálnej kapituly a v deviaty deň kapituly, 10. novembra, vystúpili na zhromaždení naši partneri v misii - laici, ktorí sú delegátmi 5 konferencií redemptoristov.  Na začiatku pracovného dňa všetkých privítal sekretár generálnej kapituly  Kevin O’Neil Neil. Moderoval P. Clement Campos. Páter Michael Brehl, generálny predstavený, predstavil laických delegátov a kapitulárom vysvetlil, že títo spolupracovníci budú celý druhý týždeň aktívne prítomní na kapitule, aby nás podrobnejšie uviedli do práce laických partnerov v misii. Prezentácie týchto reprezentantov si môžete pozrieť TU. Rovnako si môžete pozrieť krátke rozhovory s našimi laickými partnermi v misii: Malcolm Salida, Anna Walsh. Laickými reprezentantmi sú: Malcolm Salida

Čítať ďalej

Piaty deň kapituly bol venovaný aj ekonomickým záležitostiam, ktoré sú spojené so životom a poslaním redemptoristov. Po správe generálneho predstaveného nasledovali otázky z pléna. P. Brehl vo svojej správe podával informácie spojené hlavne s poslaním, formáciou, apoštolským životom, životom spoločenstva a obnovenými štruktúrami. P. Brehl odpovedal aj na otázku, či považuje štruktúry "konferencií" za prechodné. Odpovedal, že "prechodné" neznamená "dočasné". Majú to byť štruktúry, ktoré pomáhajú prejsť od niekdajšieho k novému modelu fungovania. Terajšia podoba konferencií sa môže postupne meniť. Generálne vedenie navrhuje, aby štruktúra konferencií bola súčasťou Direktória kapitúl.  To má dodať konferenciám potrebnú autoritu, nevyhnutnú na splnenie svojho cieľa. Následne

Čítať ďalej