DomovPosts Tagged "František Skonc"

Počas eucharistickej slávnosti dnes, 24. júna 2017 o 11.30 hod. v kláštornom Kostole sv. Stanislava v Podolínci, prijal diakon František Skonc kňazskú vysviacku z rúk otca biskupa Andreja Imricha. Svoju prvú svätú omšu bude sláviť 1. júla 2017 o 10.30 hod. vo farskom Kostole sv. Vojtecha v Gaboltove. František Skonc bol prijatý za kandidáta do rehole dňa 12. 3. 2010 v Radvani v Banskej Bystrici.   [caption id="attachment_11722" align="alignnone" width="3456"] František Skonc a prijímacia komisia - 12. 3. 2010[/caption] Príbuzné články: Doživotné sľuby Františka Skonca Mesiac obnovy pred doživotnými sľubmi (Kostolná - Záriečie) Vyvrcholenie obnovy pred doživotnými sľubmi Primície Petra Kvetana (Kramáre, jún 2016)

Čítať ďalej

Posledný "slovenský" týždeň prípravy na doživotné sľuby prebehol v komornejšej zostave. Šiesti študenti absolvovali prednášky P. Petra Hertela, a P. Michala Zamkovského (Bratislavská viceprovincia), P. Dávida Horáčka a P. Jozefa Michalčíka (Pražská provincia). Študenti sa oboznámili s prácou redemptoristov na Slovensku a v Čechách. Jeden deň strávili s laickými spoločenstvami v Rodinkove. V nedeľu poobede sa skupina redemptoristov presunie do Poľska, kde spoločne absolvujú záver mesiaca obnovy. Ďalší program: 25.- 31.7.- účastníci obnovy v Krakove na SDM a stretnutí s pápežom – 27. 7. deň Alfonziánskej mládeže – P. Marcel Kovaľ 1.-2.8.- Tuchow 2.8.- ukončenie spoločného mesiaca obnovy 6.-14.8. – redemptoristi jednotky Bratislava a Varšava na duchovných cvičeniach

Čítať ďalej

Na Slovensku prvýkrát prebieha mesiac duchovnej obnovy pre redemptoristov Konferencie Európa pred doživotnými sľubmi. V tomto roku sa na celej tejto obnove zúčastňujú 6 redemptoristi z Poľska, Talianska a Slovenska. Okrem redemptoristov pred doživotnými sľubmi boli na obnove v čase od 4. do 16.7 aj 7 kňazi a bratia z Poľska, ktorí slávia 10 rokov od ukončenia prvotnej formácie. Niektorých prednášok sa zúčastnili aj niektorí naši kňazi a bratia. Prvá časť obnovy sa koná od 4. 7. do 24. 7. V nedeľu sa končí jej prvá časť, ktorá prebieha na Slovensku v našom rehoľnom dome v Kostolnej - Záriečí. Druhá časť sa uskutoční v Krakove,

Čítať ďalej