DomovPosts Tagged "ekumenizmus"

Od štvrtku do nedele strávia manželia Ekmanovci, ktorých knihu sme pred nedávnom vydali, v Prešove a v Gaboltove. Môžete sa s nimi osobne stretnúť a vypočuť si ich svedectvo a povzbudenie mužom aj ženám. Viac o programe TU. Ulf a Brigitta Ekmanovci Veľký objav Naša cesta do Katolíckej cirkvi   ISBN 978-80-8193-007-2, formát A5, str. 216, brožovaná, 7,30  € plus poštovné a balné Nová kniha vydavateľstva redemptoristov Veľký objav prináša príbeh Ulfa a Birgitty Ekmanovcov. Ulf Ekman v roku 1983 založil vo Švédsku evanjelikálny zbor Slovo života, ktorý dodnes vyvíja veľmi plodnú misionársku činnosť najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a má spoločenstvá aj na Slovensku. Kniha je mapovaním dlhej cesty spoznávania a

Čítať ďalej

V kostole v Clonarde, v Belfaste, večer 6. júna 2017, uvádzala bývalá prezidentka Írska Mary McAleeseová prvú knihu o službe pokoja brata Aleca Reida. Pani McAleeseová bola osobnou priateľkou brata Aleca, a tak mohla ku svojej úvahe nad životom a dielom brata Aleca pripojiť svoju vlastnú skúsenosť. Vo svojom prejave kládla  dôraz na skutočnosť, že hnacou silou v jeho úsilí o pokoj bola jeho viera. Pobádaný vierou sa brat Alec rozhodol, že sa musí aktívne priblížiť k tým, ktorí sú zapojení do násilia, a nielen obzerať si veci a udalosti  z bezpečnej vzdialenosti. Bývalá prezidentka objasnila, že výraz „Jeden muž, jeden Boh“ nám pomáha spojiť rôzne etapy a rozmery tejto zložitej služby. Predovšetkým

Čítať ďalej

  Ekumenické putovanie ikony Matky ustavičnej pomoci vo Ľvove V Jubilejnom roku Marky ustavičnej pomoci putovala jej ikona vo Ľvove.  Ekumenické putovanie začalo slávnosťou pred chrámom Panny Márie Snežnej v Ríme. Zúčastnili sa jej predstavitelia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej, Arménskej a Pravoslávnej cirkvi, ako aj veriaci rôznych obradov a vyznaní.  Kópia ikony Matky ustavičnej pomoci bola požehnaná v Ríme, v Kostole sv. Alfonza de Liguori, kde sa nachádza originál obrazu. Zvlášť ju tiež požehnal pápež František. Jej slávnostné privítanie vo Ľvove, spojené s ekumenickou pobožnosťou, bolo jasným vyjadrením lásky a úcty k Bohorodičke Panne Márii, ktorá je uctievaná tak v západnej cirkvi ako aj v

Čítať ďalej