DomovNovinkyRedemptoristi na Slovensku a v ČecháchStretnutie redemptoristov jubilantov

Stretnutie redemptoristov jubilantov

V utorok 9. mája 2017 sa v komunite v Kostolnej – Záriečí uskutočnilo stretnutie našich jubilantov – redemptoristov. Páter provinciál Václav Hypius, P. Ivan Flimel, P. Štefan Varecha a P. Virgil Čierny si pripomenuli dvadsiate piate výročie kňazskej vysviacky a zároveň posledný menovaný páter Virgil oslávil 90 rokov života. Jubilanti začali slúžiť spoločnú ďakovnú svätú omšu v Kaplnke Matky ustavičnej pomoci, ktorej predsedal provinciál. Počas homílie poďakoval Bohu za dar kňazstva a zároveň aj spolubratom za ich misijné dielo a zápal pri ohlasovaní hojného vykúpenia. Na oslave sa zúčastnila tak miestna komunita s predstaveným Petrom Hertelom, ako aj bývalý viceprovinciál MUDr. Ján Janok ml., ktorý ich svojho času prijímal do Kongregácie. Taktiež boli prítomní naši zamestnanci a laici zo spoločenstva Koral, ktorí nám pomáhajú v našom misijnom diele. Jubilantom prajeme hojnosť Božieho požehnania, nech neustále zažívajú Božiu prítomnosť a moc.

Informoval: P. Miloš Miloslav Pizovka

redemptoristi@gmail.com