DomovNovinkyRTVS o redemptoristkách byzantského obradu

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa