DomovNovinkyRedemptoristi na SlovenskuVznikla nová provincia Bratislava – Praha

Vznikla nová provincia Bratislava – Praha

Od 13. do 17. februára 2017 sa v Bratislave na Jakubovom námestí č.5. koná mimoriadna kapitula. Zišli sa na nej redemptoristi Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie. Úlohou tejto kapituly je schváliť pripravené dokumenty nutné pre život novej provincie Bratislava – Praha: Stanovy, Pastoračný plán, Ekonomický plán, Plán komunitného života, a zvoliť vedenie provincie na aktuálne štvorročné obdobie.

Túto mimoriadnu kapitulu Bratislavskej viceprovincie zvolal P. Václav Hypius dekrétom z 13. októbra 2016. V tom istom čase a na tom istom mieste sa koná aj mimoriadna kapitula provincie Praha. Táto mimoriadna kapitula je poslednou kapitulou Bratislavskej viceprovincie a Pražskej provincie, pretože dekrétom generálneho predstaveného P. Michaela Brehla zo dňa 13. 9. 2016 dňom 13. 2. 2017 zanikajú obidve jednotky (1600 a 1603) a k rovnakému dátumu  vznikla nová provincia Bratislava-Praha (5800). Je to zároveň aj prvá kapitula novej provincie.

Na kapitulu prišiel aj generálny predstavený Kongregácie P. Michael Brehl a koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrzałek. Aktívne sa kapituly zúčastňuje aj P. Metod Lukačik, viceprovinciál jednotky Michalovce, ktorá sa stane viceprovinciou novovzniknutej provincie. Svoje zastúpenie majú aj laické spoločenstvá, ktoré sú partnermi v misii redemptoristov.

TS TKKBS

Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha Kapitula BA-Praha

Ďalšie fotografie zo svätej omše pri ktorej bola inagurovaná provincia Bratislava – Praha Autor Pavel Kováč

Príhovor otca generála, Michaela Brehla, ktorý mal na sv. omši na začiatku Provinciálnej kapituly 13. 2. 2017 nájdete TU.
Príbuzné články:

gabriela.kalafusova@hotmail.com