DomovNovinkyVýročie svätorečenia svätého farára z Arsu

Výročie svätorečenia svätého farára z Arsu

Dnes si Cirkev pripomína výročie svätorečenia francúzskeho farára z Arsu (Ján Mária Vianney), patróna kňazov. Ponúkame vám úryvok z našej knihy Svätci v milosrdenstve (s. 19-20):

Osobitná úcta patrí všetkým tým „mužom milosrdenstva“, ktorí boli povolaní k vysluhovaniu sviatosti Božieho milosrdenstva a ktorí túto službu zbožne napĺňali. Svätý farár z Arsu (svätý Ján Vianney) bol o tejto pravde presvedčený, a tak s láskou hovorieval: „Kňazstvo je láskou Ježišovho srdca.“ A dodal tiež: „Dobrý pastier, duchovný pastier podľa Ježišovho srdca, je tým najväčším pokladom, aký môže dobrý Pán darovať farnosti. Je jedným z najvzácnejších darov Božieho milosrdenstva.“

Vo svojich kázňach často používal tradičné krásne biblické obrazy, ktoré podával mimoriadne živým a realistickým spôsobom. Raz svojim farníkom vysvetľoval:

“Náš Pán sa správa k zemi ako matka, ktorá nesie na rukách svoje dieťa. Toto dieťa sa správa zle: kope svoju mamu, hryzie ju a škrabe. Ale matka na to nedbá. Vie, že keby dieťa pustila, padlo by, lebo ešte nevie chodiť samé. Takto sa správa aj náš Pán: Znáša všetko zlé zaobchádzanie, ktoré od nás zakusuje. Znáša všetku našu aroganciu, odpúšťa nám všetky naše pochabosti. Preukazuje nám milosrdenstvo aj napriek tomu, ako sa k nemu správame.”

Svätý farár sa niekedy stretával s ľuďmi, ktorí boli znechutení a pochybovali o Božom milosrdenstve kvôli tomu, že si uvedomovali, že pravdepodobne zhrešia znova. Svätý Ján im dal takúto nádhernú a inšpirujúcu odpoveď: „Dobrý Pán vie všetko. On vie ešte predtým, ako idete na spoveď, že znova zhrešíte, a predsa vám odpúšťa. Aká veľká je láska nášho Pána, ktorý sa dobrovoľne rozhoduje zabudnúť na budúcnosť len preto, aby nám odpustil.“

A keď ho jeho farníci chválili kvôli tomu, aké zástupy hriešnikov hľadajúcich odpustenie prúdili do ich farnosti z celého Francúzska, pokorne odpovedal: „To nie hriešnik sa vracia k Bohu s prosbou o odpustenie; to skôr Boh sám beží za hriešnikmi a pôsobí na nich tak, aby sa k nemu vrátili.“

Príbuzné články:

Bohatstvo v službách chudoby: svätá Alžbeta Uhorská

Svätý Kamil de Lellis: spoznávanie trpiacej tváre Krista

Sv. Terézia z Lisieux: Vďačnosť za „spravodlivého a milosrdného“ Boha

Svätý Leopold Mandić, služobník milosrdenstva

Sv. Ján Mária Vianney

Radosť zo zvestovania milosrdenstva: svätá Faustína Kowalská

Spoznávanie trpiacej tváre Krista: Svätý Jozef Cottolengo

michalovic.lukas@gmail.com