DomovPosts Tagged "Rok milosrdenstva"

Ponúkame záznamy prednášok, ktoré odzneli počas duchovných cvičení v Nimnici. Tieto príhovory boli aj súčasťou formačného programu pre študentov Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave. Chceli byť odpoveďou na intenzívnejšie prežívanie Jubilejného Roku milosrdenstva. Odznievali v UPC Bl. Sestry Zdenky v druhom semestri akademického roku 2015/2016. Ponúkame ich video-záznamy. Ľudská bieda a Božia neha Posolstvo Starého zákona o milosrdenstve Ježišovo posolstvo o milosrdenstve Otec, bohatý na milosrdenstvo Blahoslavení milosrdní Milosrdný Samaritán Svätci milosrdenstva  Matka milosrdenstva   Príbuzné články: Škandál milosrdenstva (Nimnica 2016, P. Michal Zamkovský) Záznamy príhovorov p. Michala Zamkovského (Duchovná poradňa) Ján Krstiteľ http://www.tvlux.sk/archiv/play/5880 Sv. Jozef http://www.tvlux.sk/archiv/play/5933  

Čítať ďalej

Na záver Jubilejného roka milosrdenstva pápež František odovzdal Cirkvi apoštolský list Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda).  Vyzýva v ňom, aby Cirkev ďalej pokračovala v tom, čo sa s Jubileom začalo. Oznámil aj niekoľko nových prvkov v živote spoločenstiev veriacich. Pápež v ňom hovorí, že: „Milosrdenstvo nemôže byť len akousi vsuvkou v živote Cirkvi, ale predstavuje samotnú jej existenciu, ktorá zjavuje najhlbšiu pravdu evanjelia a umožňuje sa jej dotýkať. Všetko sa zjavuje v milosrdenstve; všetko sa vyrieši v milosrdnej Otcovej láske“ (č. 1). Pápež tiež hovorí, že: „Keď sme už raz boli zahalení milosrdenstvom, ak aj v nás pretrváva slabosť voči hriechu, je prevýšená láskou, ktorá umožňuje hľadieť dopredu a žiť

Čítať ďalej

Anglikánsky arcibiskup Justin Welby prijal pozvanie londýnskeho katolíckeho kardinála Vincenta Nicholsa zúčastniť sa na zatváraní Jubilejnej brány na Westminsterskej katedrále. Pri nedeľných vešperách prvý raz kázal anglikánsky arcibiskup. Na slávnosti sa zúčastnili rôzni biskupi z Anglicka a Walesu a tiež viacerí predstavitelia kresťanských spoločenstiev. Arcibiskup Welby vo svojom príhovore povedal, že: "Rok milosrdenstva zaujal nielen katolíkov, ale všetky kresťanské denominácie." Arcibiskup citoval slová "vizionárskeho príhovoru" blahoslaveného Jána XXIII. pred začatím Druhého vatikánskeho koncilu: "Duch Svätý pomáha Cirkvi viac konať s milosrdenstvom a menej v strohosti boja proti bludom a hriechu."  Arcibiskup povedal, že: "Tento rok milosrdenstva 50 rokov po koncile bol vodou na púšti, na

Čítať ďalej