DomovPosts Tagged "Panna Mária"

Úvaha generálneho predstaveného Hovorí sa, že hoci história povolania každej osoby je iná, jedno majú spoločné: delikátnu a rozhodujúcu intervenciu Márie. Je potrebné poznamenať, že medzi svätými nachádzame takých, ktorí puto s Máriou, Ježišovou Matkou, prežívali oveľa intenzívnejšie. Sú svätí, pre ktorých puto s Máriou je oveľa hlbšie než obyčajný vzťah syna alebo dcéry k matke. Určite k takým „mariánskym svätcom“ môžeme započítať sv. Alfonza de Liguori. Táto skutočnosť žiadnym spôsobom neumenšuje ústredné miesto osoby Ježiša Krista v jeho spiritualite, teológii a morálke. To centrum je rozhodne kristologické. Sv. Alfonz totiž uvažoval, že keď nám už Boh dal Ježiša skrze Máriu, tak

Čítať ďalej

Na slávnosť Všetkých svätých, 1. novembra 1950, v predvečer vyvrcholenia vtedajšieho Veľkého jubilea, vyhlásil  pápež Pius XII. dogmu viery o telesnom nanebovzatí Panny Márie. Vyhlásenie nejakej pravdy viery za dogmu je v živote Cirkvi bezpochyby veľmi významnou a nevšednou udalosťou. Slávnostný akt predstavuje vyvrcholenie veľmi dlhého vitálneho procesu, na konci ktorého zažiari nejaké tajomstvo organizmu Kristovho tajomného tela, ktoré podľa vzoru Bohorodičky ustavične uvažuje a hlbšie preniká do Božích tajomstiev (porov. Lk 2, 51). Doba, v ktorej Boh priviedol svoju Cirkev k vyznaniu viery v nanebovzatie Božej Matky Panny Márie, nebola stanovená náhodne. Práve po dvoch strašných vojnách 20. storočia sa

Čítať ďalej