DomovPosts Tagged "list"

Dnes, 30. júna, s Cirkvou slávime spomienku blahoslaveného redemptoristu Januára Sarnelliho. Ponúkame vám list generálneho predstaveného redemptoristov Michaela Brehla: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE - solidarita a misia Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia! Dnes slávime spomienku veľkého svedka Vykupiteľa, blahoslaveného Januára Máriu Sarnelliho, ktorý bol súčasníkom a blízkym  priateľom sv. Alfonza Máriu.  Jeho príbeh už poznáte. P. Január bol duchovným majstrom a veľmi známym spisovateľom, ktorý sa celý vložil do ohlasovania evanjelia opusteným a chudobným v najzaostalejších štvrtiach v okolí Neapola. Aktívne sa venoval  predovšetkým ženám, mladým chlapcom a mladým dievčatám, ktoré sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a boli využívaní v prostitúcii, namáhavej práci a boli zapájaní

Čítať ďalej

Superior Generalis Rím,   16. október 2017 Prot. No. 0000 188/2017 Sviatok sv. Gerarda Majellu, C.Ss.R. Misionárom redemptoristom, sestrám, laickým misionárom a spolupracovníkom: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA Drahí spolubratia, sestry a bratia vo Vykupiteľovi, 12. novembra 2017 budeme znova sláviť Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Keďže táto každoročná slávnosť spadá na druhú novembrovú nedeľu, je úzko spojená s výročným dňom založenia našej Kongregácie - 9. novembra. Tohto roku to bude 285 rokov. Sv. Alfonz a prví misionári, vedení Duchom Svätým, sa zhromaždili v Scala, aby odpovedali na Božie volanie „nasledovať príklad Vykupiteľa Ježiša Krista, hlásaním Božieho slova chudobným“ (Konš. 1). Táto malá skupina mužov sa

Čítať ďalej

Pápež Pavol VI. vo svojej kázni v deň blahorečenia Jána Neumanna zhrnul jeho život niekoľkými významnými slovami: Bol blízko chorých, vedel dobre pracovať s chudobnými, bol priateľom hriešnikov a dnes je slávou všetkých prisťahovalcov,  z pohľadu blahoslavenstiev je tiež symbolom kresťanského úspechu. Články: 200. výročie narodenia Jána Neumanna (list generálneho predstaveného) 205. výročie narodenia Jána Neumanna (list generálneho predstaveného)

Čítať ďalej

Príbuzné články: Pozdrav k Vianociam (M. Brehl, december 2016) Kristus Kráľ - Milosrdný Vykupiteľ (M. Brehl, Pattaya) Panna Mária a Sv. Alfonz (P. Brehl) 250. výročie vysviacky sv. Alfonza za biskupa (P. Brehl) P. Brehl znovu zvolený za generálneho predstaveného (9.11.2016) P. Brehl viceprezidentom Únie generálnych predstavených List P. Brehla pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála P. Brehl hovoril na synode o rodine o princípe inkluzívnosti Veľkonočné posolstvo P. Brehla (2012) Dobrovoľníci pre misiu: list Generálneho predstaveného spolubratom    

Čítať ďalej