DomovPosts Tagged "Fatima"

Od 6. októbra do 13. októbra 2017 sa na Kalvárii v Bratislave konali Misie vo svetle Fatimských zjavení, ktoré  viedol P. Michal Zamkovský s tímom redemptoristov a laikov zo spoločenstiev  Calvary a Rieka života. Misie boli reakciou na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Vyvrcholili 13. októbra slávnostnou sv. omšou o 18:00. Po nej sa konala procesia svetla do jaskynky, kde bol požehnaný misijný kríž. Misie sa začali v piatok večer svätou omšou s privítaním misionárov. O. Michal Zamkovský v kázni apeloval na  Ježišove pozvanie "Poďte ku mne všetci", aby sme neváhali a nebáli sa prísť, keď počujeme Ježišov hlas, lebo zajtra ho

Čítať ďalej

Kedysi na počiatku, stáli Adam a Eva pred voľbou kráčať na ceste s Bohom, alebo bez neho. Mohli si vybrať. Vieme, čo si zvolili a vieme, čo to prinieslo nášmu svetu. Pozvanie a výzva vybrať si Boha, život a nebo neustále rezonuje v príbehu každého človeka. Hlas prorokov vo Svätom písme je neustálym pozvaním Boha, aby sa človek vrátil k nemu a ostal s ním navždy. Boží Syn, Ježiš Kristus, naliehavo pozýval všetkých, aby uverili Radostnej zvesti a konali pokánie. Hlas Márie vo všetkých zjaveniach uznaných Cirkvou je ozvenou hlasu Božieho Syna. Nadprirodzené zjavenia a znamenia poznačujú dejiny, vstupujú živo do ľudského

Čítať ďalej

P. Michal Zamkovský sa nedávno vrátil z púte z Fatimy, kde bol s priateľmi televízie Lux. O zážitkoch z tejto púte, ale i o udalostiach vo Fatime spred 100 rokov, o Máriinom pozvaní k modlitbe a o modlitbe ruženca si môžete vypočuť v najnovšej duchovnej poradni.   Staršie príhovory p. Michala v TV LUX si môžete pozrieť tu: Potrebuje dnešný človek Boha?  Prečo ľudia veria? Prečo sú kresťania rozdelení? Boh Ježiša Krista Čo prináša pokoj? Zasvätený život Pokušenia dnešnej doby Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom S Kristom ste boli vzkriesení Milosrdní ako matka Viera a srdce Je to naozaj Božia vôľa? Náš večný cieľ Príbuzné články: Príbeh P. Michala Zamkovského - Tv LUX - Medzi nebom a zemou   Príbuzné články: Modlitba ruženca s ikonou

Čítať ďalej

V pátek 29.9. 2017 v 11:00 byla ve Frýdku, sloužena slavnostní, poutní mše svatá, za přítomnosti pomocného biskupa ostravskopavské diecéze Mosn. Martina Davida, kneží diecéze, a také P. Pavla Dokládala, prezidenta Českomoravského Fatimského apoštolátu z Koclířova u Svitav. Do Frýdku byla v 9:30 dovezena putovní socha Panny Marie Fatimské, kde ji bylo možno do mše svaté uctít. Slavnosti se zůčastnilo velké množství věřících z blízka i daleka (cca 800). Součástí programu byla svátost smíření, modlitba posvátného růžence, Mariánský průvod okolo baziliky, a na závěr osobní zasvěcení Panně Marii, a také zasvěcení města i naší diecéze. Byla to velmi pěkná a

Čítať ďalej