Litva

Počas pracovného stretnutia slovenských redemptoristov s diecéznymi biskupmi Litvy v januári 2018 odzneli svedectvá pátrov redemptoristov, ktoré vám  ponúkame.

 

P. Václav Hypius, provinciál jednotky Bratislava-Praha

 

P. Rastislav Dluhý

P. Peter Hertel

 

Bohuš Živčák, Líder laického spoločenstva Rieka Života

 

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier