Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Ján z Boha

8. marca si pripomíname výročie narodenia aj smrti sv. Jána z Boha (8.marec 1495 – 8.marec 1550), zakladateľa rádu Milosrdných bratov. Ponúkame vám úryvok z knihy Svätci v milosrdenstve o tomto svätcovi, patrónovi všetkých chorých, ošetrovateľov, doktorov, nemocníc, kníhkupcov a kníhtlačiarov. Kniha vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami.

Ján z Boha je pokladaný za „tvorcu modernej nemocnice“. On sa však neobmedzoval len na starostlivosť o chorých; súčasťou starostlivosti, ktorú poskytoval, boli všetky skutky milosrdenstva. V jednom liste napísal:

Prichádzajú sem toľkí úbohí ľudia, že často premýšľam, ako sa dokážeme postarať o všetkých. Ježiš Kristus však dáva všetko a kŕmi každého. Mnohí z nich prichádzajú do Božieho domu, pretože mesto Grenada je veľké a veľmi chladné, najmä teraz v zime. Momentálne tu žije viac než stodesať ľudí – chorí aj zdraví, služobníci aj pútnici. Odvtedy, čo je tento dom otvorený pre všetkých, prijíma chorých každého druhu: chromých i postihnutých, malomocných, nemých a psychicky chorých, postihnutých paralýzou, tých, ktorí trpia skorbutom, tých, ktorí znášajú strasti staroby, mnohé deti a predovšetkým nespočetné množstvo pútnikov a cestovateľov, ktorí sem prichádzajú. Pre nich zabezpečujeme oheň, vodu, soľ, ako aj kuchynské náčinie, aby si mohli uvariť jedlo. A hoci za to nevyžadujeme žiaden poplatok, Kristus sa o nás stará. Používam pritom požičané peniaze ako väzeň pre Ježiša Krista.

Výnimočným spôsobom prijímal psychicky chorých a staral sa o nich. Pietro Bargelline [biskup zo 17. storočia] o ňom napísal: „Aj keď Ján nemal za sebou žiadne lekárske štúdiá, ukázalo sa, že je lepší než mnohí lekári.“ Osobitnú zmienku si zasluhuje jeho liečenie psychicky chorých pacientov. S veľkou prezieravosťou zaviedol psychoanalytickú metódu, ktorou sa o štyri storočia neskôr chválil Freud so svojimi žiakmi.

Až podnes zostalo inštitútu, ktorý založil, mnohovravné meno Fatebene-fratelli (čo v taliančine znamená „Bratia dobrodinci“; v slovenčine sa táto kongregácia nazýva „Milosrdní bratia svätého Jána z Boha“). Tento názov pochádza z čias, keď svätý Ján zvykol žobrávať o almužnu pre svojich pacientov: „Chcete urobiť dobrý skutok sebe samým? Bratia moji, pre lásku Božiu, urobte dobro sebe samým!“ Ľudia totiž nedokážu mať skutočné zľutovanie nad biedou iných, ak predtým nezakúsili bolesť oni sami. Taký je aj pôvod príslovia: „Rob dobre sám sebe tým, že budeš robiť dobro druhým.“

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved