Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Ján Bosco

16. augusta si pripomíname narodenie sv. Jána Bosca, kňaza, zakladateľa rehole saleziánov a Dcér Panny Márie Pomocnice, učiteľa mládeže a patróna vychovávateľov. Ponúkame vám úryvok z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Prečítajte si o výchovnej činnosti sv. Jána Bosca, ktorú založil na nábožnosti, rozume a láskavosti.

 

Celá Cirkev uznáva sv. Jána Bosca ako skutočného velikána výchovy, ktorú založil na „preventívnej metóde“, zameranej priamo na srdce dieťaťa. Preslávil sa najmä svojím talentom skombinovať prísnosť pokarhania a disciplíny so sladkosťou úsmevu. Tí, ktorí ho v takýchto momentoch pozorovali, povedali: „Vo svätých sa – tak ako v Bohu – neopísateľným spôsobom stretá spravodlivosť s milosrdenstvom.“ Keď Don Bosco (tak bol známy medzi ľuďmi), hovoril svojim mladým o spovedi, robil tak preto, aby im pomohol porozumieť, že preňho sú „nádej, milosrdenstvo a spoveď synonymami“.

Odhaduje sa, že Don Bosco vo svojich oratóriách pomohol viac než stotisíc problémovým mladistvým. Pracoval pre nich naozaj obdivuhodne: vymyslel prvé formy „učňoviek“ a sám získaval pre chlapcov zmluvy na učňovskú prax; vytvoril prvú večernú a víkendovú školu; vytvoril pre pracujúcich prvé spolky, taktiež založil prvú Taliansku knižnicu pre mladých, pričom sám vydal 204 menších kníh. Na medzinárodnej výstave s názvom Taliansky veľtrh priemyslu a umení mal v roku 1884 dokonca vlastnú expozíciu.

Všetko, čo Don Bosco robil pre svojich chlapcov, pramenilo z jeho prísahy, ktorú raz dal Bohu. Svojim chlapcom vysvetľoval: „Sľúbil som Bohu, že do svojho posledného dychu budem žiť pre svojich chudobných mladých. Študujem pre vás. Pracujem pre vás. Som pripravený dať za vás aj svoj život. Všimnite si, že čímkoľvek som, som tým úplne pre vás, počas dňa i noci, ráno aj večer, v každej chvíli.“

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved