Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Ambróz z Milána (spomienka)

(Dnes, v deň spomienky na učiteľa Cirkvi, ponúkame text, ktorý je súčasťou našej publikácie Žiť tajomstvá – Príručka pre nedokončených kresťanov, str. 135-137).

Ambróz bol známy po celom svete pre svoju inteligenciu. Táto schopnosť prilákala mladého afrického učenca Augustína. Ambróz, zaneprázdnený človek, sa spriatelil s mladým Augustínom a jemne ho presvedčil o pravde kresťanstva. Ambróz bol mystagogickým učiteľom pre Augustína, ktorý sa stal možno najväčším teológom v kresťanských dejinách.

Veľkí odborníci a svätci považujú svätého Ambróza (340 – 397) za jedného z najlepších kazateľov o mystagógii v celých dejinách Cirkvi. Narodil sa v patricijskej rímskej rodine, ktorá sa už dávno obrátila na kresťanstvo. Ambrózov otec bol prefektom jedného z najväčších a najdôležitejších teritórií v ríši, ktoré siahalo od Británie cez Francúzsko a Španielsko až do Afriky. Ambróz vyštudoval právo a čoskoro šiel v kariére po stopách svojho vynikajúceho otca. Keď bol Ambróz ešte mladým mužom, cisár ho vymenoval za miestodržiteľa so sídlom v talianskom Miláne, ktoré bolo vtedy najdôležitejším mestom na západe. Hoci Ambróz pochádzal zo zbožnej rodiny, jeho rodičia – podobne ako mnohí iní v tej dobe – odkladali jeho krst. Až ako miestodržiteľ v Miláne začal vážne študovať vieru a chcel sa dať pokrstiť.

Jedno je isté: nemohol študovať v pokoji. Cirkev v Miláne – a aj všetci obyvatelia Milána – bola rozdelená vo vieroučných otázkach. Jedného biskupa poslal do vyhnanstva v reťaziach. Jeho nástupca, ariánsky heretik, prišiel z východu a neovládal miestny jazyk. Tento votrelec nemilosrdne prenasledoval Milánčanov, ktorí vyznávali vieru v Kristovu božskú prirodzenosť. Keď tento muž zomrel, katolíci sa radovali, ale obávali sa, kto ho nahradí. Ariáni v Miláne boli odhodlaní posadiť na biskupský stolec ďalšieho zo svojich ľudí.

Ambróz ako guvernér sa obával, že tento spor bude čoskoro krvavý. Zasiahol a chcel rokovať o mieri. Jeho úsilie malo úspech. Ariáni i katolíci sa zmierili. Jednohlasne sa zhodli na tom, že Ambróz by mal byť ich biskupom – Ambróz, ktorý ešte ani nebol pokrstený.

Ambróz s nimi nesúhlasil, ale cisár sa pridal na stranu Milánčanov, a tak po týždni Ambróz prijal všetky sviatosti iniciácie – krst, Eucharistiu a birmovanie – spolu s plnosťou posvätného rádu. Ambróz sa rozhodol obnoviť disciplínu medzi duchovnými, jednotu v Cirkvi a dôstojnosť svojho úradu. Podobne ako Bazil principiálne odmietal odpovedať na cisárove predvolania. Odmietol odovzdať ariánskej cisárovnej baziliku na heretickú bohoslužbu. A dokonca sa odvážil udeliť prísne verejné pokánie cisárovi za to, že nariadil kruté vraždenie civilných občanov.

Ambróz bol známy po celom svete pre svoju inteligenciu. Táto schopnosť prilákala mladého afrického učenca Augustína. Ten však prišiel obdivovať predovšetkým Ambrózovu ušľachtilosť. Ambróz, zaneprázdnený človek, sa spriatelil s mladým Augustínom a jemne ho presvedčil o pravde kresťanstva. Ambróz bol mystagogickým učiteľom pre Augustína, ktorý sa stal možno najväčším teológom v kresťanských dejinách.

Ambrózova mystagógia je hlboko biblická aj liturgická. Naďalej oslovuje súčasných západných čitateľov, keďže mnohé omšové modlitby sa za šestnásť storočí vôbec nezmenili.

Svätý Ambróz zomrel na Veľký piatok v roku 397.

 

 

 

 

Svätý Ambróz z Milána

Objatie lásky

Svätý Ambróz hovorí o najintímnejšej a najextatickejšej ľudskej skúsenosti, o manželskej láske. Ukazuje, že je to len tieň lásky, ktorá sa završuje medzi kresťanmi a Kristom vo svätom prijímaní.

Prišli ste k oltáru. Pán Ježiš vás volá – vašu dušu i Cirkev – a hovorí: „Zľúbaj ma bozkami svojich úst“ (Pies 1, 2).

Chcete sa pripraviť na Krista? Nič nie je sladšie.

Chcete to urobiť pre svoju dušu? Nič nie je príjemnejšie.

„Zľúbaj ma.“ Vidí, že ste očistení od všetkých hriechov, vaše hriechy sú zmyté a ste hodní nebeskej sviatosti; pozýva vás na nebeskú hostinu. „Zľúbaj ma bozkami svojich úst!“

Vaša duša je očistená od hriechu a je hodná pristúpiť ku Kristovmu oltáru, čiže ku Kristovmu telu. Vaša duša videla úžasné sviatosti a hovorí: „Zľúbaj ma bozkami svojich úst!“ Čiže: Nech ma Kristus pobozká.

Prečo? Lebo „tvoja láska je lepšia než víno“ (Pies 1, 2). Čiže city, ktoré dávaš, sú lepšie – tvoje sviatosti sú lepšie než víno. Hoci víno prináša sladkosť, radosť a potešenie, je to len svetská radosť, pričom v tebe je duchovné potešenie.

Už v dávnej minulosti Šalamún hovoril o manželstve Krista a Cirkvi alebo ducha a tela a duše.

Prišli ste k oltáru. Prijali ste Kristovu milosť. Prijali ste nebeské sviatosti. Cirkev sa raduje z vykúpenia mnohých a teší sa duchovnou radosťou, že členovia jej rodiny sú tu oblečení v bielom. Máte to v Piesni piesní. S radosťou volá Krista. Pripravila hostinu, ktorá je hodná nebeskej hostiny. Hovorí: „Nech môj milovaný príde do svojej záhrady a nech je ovocie svojej jablone“ (porov. Pies 5, 1). Aké sú jeho ovocné stromy? V Adamovi ste sa stali suchým stromom, ale teraz ste vďaka Kristovej milosti rozkvitli na plodný strom.

Pán Ježiš s ochotou prijíma a s nebeskou starostlivosťou odpovedá svojej Cirkvi: „Prišiel som… do svojej záhrady. Pozbieram svoju myrhu so svojou voňavou drevinou, svoj plást jem a svoj med, popíjam svoje víno a svoje mlieko. Jedzte a pite, priatelia, a napite sa, najmilší,“ hovorí (porov. Pies 5, 1).

Použite to pri modlitbe

Najväčšia báseň o láske na svete rozpráva príbeh o Kristovi a Cirkvi, o Bohu a ľudstve.

Sme obmytí v krste a sme čoraz príťažlivejší pre nášho milovaného.

Tvoje sviatosti sú lepšie než víno. Hoci víno prináša sladkosť, radosť a potešenie, je to len svetská radosť, pričom v tebe je duchovné potešenie.

Naučte sa naspamäť

Cirkev pripravila hostinu hodnú nebeskej hostiny a pozýva svojho milovaného, Ježiša Krista.

Použite to vo svojom živote

Zaľúbení sú ochotní usilovne pracovať, aby sa zapáčili svojim milovaným. Starostlivo vyberajú šaty zo šatníka. Venujú viac času umývaniu a ozdobovaniu. Od týchto zamilovaných sa môžeme naučiť, ako sa páčiť Bohu. Mali by sme sa, samozrejme, vždy usilovať byť takí duchovne čistí ako v deň nášho krstu. Mali by sme byť duchovne pripravení na nebeskú hostinu – na nebo na zemi –, čo je svätá omša. Nie sme však beztelesné duše. Keď sa pripravujeme na svätú omšu, mali by sme venovať osobitnú pozornosť aj telesnému vzhľadu, upraviť sa a obliecť podľa svojich možností. Nemali by sme dovoliť, aby naša láska bola mdlá alebo ľahostajná. Naše telo je prejavom našej duše. Naše správanie na svätej omši je viditeľným prejavom našej lásky ku Kristovi.

Knihu si môžete objednať na slovo@smn.sk, alebo na tel. čísle 0948 440 037. Stojí 4 Eurá plus poštovné a balné.

Príbuzné články:

Svätý Mikuláš

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved