Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Služobník milosrdenstva sv. Ján Mária Vianney

Dnes si pripomíname vyhlásenie sv. Jána Máriu Vianneya (1786-1859) za patróna kňazov pápežom Piom XI. v roku 1929. Keď pápež Benedikt XVI. v rokoch 2009-2010 vyhlásil Rok kňazov, urobil tak práve na 150. výročie úmrtia svätého farára z Arsu. Ponúkame vám úryvok z našej knihy Svätci v milosrdenstve (s. 19-20):

Osobitná úcta patrí všetkým tým „mužom milosrdenstva“, ktorí boli povolaní k vysluhovaniu sviatosti Božieho milosrdenstva a ktorí túto službu zbožne napĺňali. Svätý farár z Arsu (svätý Ján Vianney) bol o tejto pravde presvedčený, a tak s láskou hovorieval: „Kňazstvo je láskou Ježišovho srdca.“ A dodal tiež: „Dobrý pastier, duchovný pastier podľa Ježišovho srdca, je tým najväčším pokladom, aký môže dobrý Pán darovať farnosti. Je jedným z najvzácnejších darov Božieho milosrdenstva.“

Vo svojich kázňach často používal tradičné krásne biblické obrazy, ktoré podával mimoriadne živým a realistickým spôsobom. Raz svojim farníkom vysvetľoval:

„Náš Pán sa správa k zemi ako matka, ktorá nesie na rukách svoje dieťa. Toto dieťa sa správa zle: kope svoju mamu, hryzie ju a škrabe. Ale matka na to nedbá. Vie, že keby dieťa pustila, padlo by, lebo ešte nevie chodiť samé. Takto sa správa aj náš Pán: Znáša všetko zlé zaobchádzanie, ktoré od nás zakusuje. Znáša všetku našu aroganciu, odpúšťa nám všetky naše pochabosti. Preukazuje nám milosrdenstvo aj napriek tomu, ako sa k nemu správame.“

Svätý farár sa niekedy stretával s ľuďmi, ktorí boli znechutení a pochybovali o Božom milosrdenstve kvôli tomu, že si uvedomovali, že pravdepodobne zhrešia znova. Svätý Ján im dal takúto nádhernú a inšpirujúcu odpoveď: „Dobrý Pán vie všetko. On vie ešte predtým, ako idete na spoveď, že znova zhrešíte, a predsa vám odpúšťa. Aká veľká je láska nášho Pána, ktorý sa dobrovoľne rozhoduje zabudnúť na budúcnosť len preto, aby nám odpustil.“

A keď ho jeho farníci chválili kvôli tomu, aké zástupy hriešnikov hľadajúcich odpustenie prúdili do ich farnosti z celého Francúzska, pokorne odpovedal: „To nie hriešnik sa vracia k Bohu s prosbou o odpustenie; to skôr Boh sám beží za hriešnikmi a pôsobí na nich tak, aby sa k nemu vrátili.“

Príbuzné články:

Svätý Damián de Veuster

Blahoslavená Laura Vicuña

Blahoslavený Titus Brandsma – silný a milosrdný „otec“

Svätý Hieronym Emiliani – patrón sirôt a opustenej mládeže

Svätý Peter Claver, kňaz, jezuita, misionár

Svätá Alžbeta Uhorská – Bohatstvo v službách chudoby

Svätý Vincent de Paul

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved