Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeRobert Barron

Robert Barron

Svedectvá – Word on Fire

Video svedectiev ľudí, ktorí spoznali Ježiša vďaka pomocnému biskupovi diecézy Los Angeles Robertovi Barronovi, autorovi knihy Slovo plné ohňa.

 

 

Nicholas Čierny Los – vzor katechétov

Biskup Robert Barron rozpráva o indiánovi Nicholasovi „Čiernom Losovi“, ktorý sa stal katolíkom, ako vzore pre dnešných katechétov.

 

O význame evanjelia

Biskup Robert Barron hovorí o tom, čo je to evanjelium; ako znelo prvé kerygmatické ohlasovanie; čo dokazuje Ježišovo vzkriesenie.

 

O svätej omši

Prečo je svätá omša taká dôležitá? Prečo je „prameňom a vrcholom“ kresťanského života? Pretože je tým najkrajším stretnutím priateľov a je predzvesťou hry, ktorá nás bude trvalo zamestnávať v nebi.

 

O vzkriesení Ježiša

Vzkriesenie nám slovami Písma hovorí, že Boh tvorí nové nebo a novú zem. On chce pozdvihnúť a premeniť tento svet a Ježišovo vzkriesenie je toho veľkou predzvesťou. Vzkriesenie je „cesta nádeje“, ktorá je otvorená pre každého.

 

O význame najsvätejšej Trojice

Počas nedele Najsvätejšej Trojice kontemplujeme tajomstvo Boha ako hry osôb. Otec plodí Syna a z Otca a Syna vychádza Duch Svätý. Božia jednota tým však nijako netrpí, pretože títo traja majú jednu podstatu, jedno bytie. Rozjímanie nad týmto tajomstvom musíme začať úvahou o tom, že Boh je láska.

 

O sviatosti manželstva

Zvláštnosť katolíckej sviatostnej teológie je, že manželský pár sviatosť manželstva nielen prijíma, ale sa touto sviatosťou aj sám stáva. Tí, ktorí prídu na sobáš v kostole, svojou prítomnosťou takpovediac hovoria: „Tento pár sa nedal dokopy hlúpou náhodou, ich spojila Božia prozreteľnosť, a to kvôli Božím zámerom.“

 

O láske a tolerancii

Láska je tolerantná, pretože uznáva, že aj tí, ktorí majú nesprávne názory, sú sami o sebe dobrom. A láska podporuje rozmanitosť a stavia sa proti panovačnému nanucovaniu svojho ega druhým. Láska je však niekedy aj „exkluzívna“, netolerantná a občas odmieta rozmanitosť – no tiež preto, lebo chce druhému len dobro.

 

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..