Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi pomáhajú ľuďom v blízkosti filipínskeho vulkánu

(Legazpi, Filipíny, 25. január 2018) Počas skoro dvojtýždňovej erupcie sa vylievala láva z filipínskeho vulkánu, ktorý vypúšťal do vzduchu oblaky popolu, ktoré zahalili do šedej poľnohospodársku pôdu a mestá.

Filipínsky vulkán: láva vybuchla z vrchu Mayon a popol pokryl mestá

Viac ako 74 000 ľudí zostáva v desiatkach núdzových prístreškoch potom, čo opustili nebezpečnú zónu okolo vrchu Mayon. Úradníci sú ustarostení, že erupcia môže trvať mesiace a prerušiť životy a živobytia ľudí svojím tieňom.

Redemptoristi prostredníctvom svojej PCSMA (Permanent Commission on Social Mission Apostolate /Stála komisia apoštolátu sociálnej misie) a redemptoristov v misijnej komunite Legazpi (viceprovincia Manily) okamžite odpovedali pomocou núdzovej komunitnej kuchyne v Brgy Salvacion a rozdali 6000 kusov masiek.

V súčasnej situácii je poľnohospodárska produkcia jednou z najväčších obáv dedín, pretože poľnohospodárstvo je ich hlavným zdrojom živobytia.

Redemptoristi spolupracujú aj s ACCORD (national non-profit organization/národná nezisková organizácia) zahŕňajúca projekty sústreďujúce sa na záchranné akcie a znižovanie rizika katastrof.

Redemptoristi z Filipín odkazujú: „Budeme pokračovať v odpovedi na potreby našich bratov a sestier, zvlášť najnúdznejším z evakuovaných osôb, v tomto čase nechcenej kalamity. Modlíme sa aj naďalej za bezpečnosť všetkých, ktorých postihla táto katastrofa.“

(CE/Brat Jun CSsR, foto br. Jun)

Zdroj: cssr.news

© Preklad redemptoristi Bratislava – Praha

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved