Slovo medzi nami
DomovPROVINCIALÁTVedenie viceprovincie

Vedenie provincie (od februára 2019)

P. Václav Hypius, provinciál

Úzka provinciálna rada

P. František Boldy, vikár provinciála a konzultor

P. Peter Slobodník, konzultor

Rozšírená provinciálna rada

P. Jozef Mihok, konzultor

P. David Horáček, konzultor

Iné služby v provincii

P. Ján Andrejov, sekretár provincie

P. Patrik Grotkovský, provinciálny ekonóm

P. David Horáek, zástupca provinciálneho ekonóma

P. Martin Macko, archivár provincie

P. Viktor Mišuth, kronikár provincie

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier