Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeProvincialátVedenie viceprovincie

Vedenie viceprovincie

Vedenie provincie (od februára 2019)

P. Václav Hypius, provinciál

Úzka provinciálna rada

P. František Boldy, vikár provinciála a konzultor

P. Peter Slobodník, konzultor

Rozšírená provinciálna rada

P. Jozef Mihok, konzultor

P. David Horáček, konzultor

Iné služby v provincii

P. Ján Andrejov, sekretár provincie

P. Patrik Grotkovský, provinciálny ekonóm

P. David Horáek, zástupca provinciálneho ekonóma

P. Martin Macko, archivár provincie

P. Viktor Mišuth, kronikár provincie

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..